www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Rozwód   »   Wyrok rozwodowy - uprawomocnienie

redaktor 16 maja 2012 Wyrok rozwodowy - uprawomocnienie

Zobacz:

Rozdział 1 Apelacja

Terminy

1.  Wniosek o uzasadnienie wyroku rozwodowego

Napisanie  apelacji ułatwi  pisemny  wyrok  wraz z uzasadnieniem.  Wniosek o uzasadnienie wyroku  strona może złożyć  w terminie  tygodniowym od dnia jego ogłoszenia. Co istotne, stronie występującej przed sądem samodzielnie  przy ogłoszeniu  sentencji wyroku sędzia udziela wskazówek  w kwestii sposobu i terminu wniesienia  apelacji jako środka  zaskarżenia ( art. 327 par. 1 K.p.c.).

Zobacz:

Wniosek o uzasadnienie wyroku rozwodowego - wzór

2.  Sporządzenie  uzasadnienia

Na żądanie strony z zachowaniem terminu uzasadnienie wyroku sędzia  sporządza  w terminie dwutygodniowym od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia. Co ważne, z art. 329  K.p.c. w sprawie zawiłej, w razie niemożności sporządzenia uzasadnienia w terminie, prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony, nie dłuższy niż trzydzieści dni.  Uzasadnienie wyroku zawiera wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, a mianowicie: ustalenie faktów, które sąd uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.

3.  Wniesienie  apelacji

Od otrzymania uzasadnienia wyroku apelacja może zostać wniesiona w terminie  dwutygodniowym. Z art. 369 par. 2 K.p.c.,  jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia. Apelację  można sporządzić samodzielnie lub skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.  Składa się ją  do sądu apelacyjnego za pośrednictwem  sądu okręgowego, który wydał zaskarżony przez stronę wyrok. Można to zrobić  osobiście lub drogą pocztową (list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Strona może zaskarżyć cały wyrok albo niektóre jego postanowienia (np. alimentację, korzystanie ze wspólnego mieszkania).

Co powinna zawierać apelacja

Apelacja powinna zawierać:

 • miejscowość i datę
 • nazwę i adres  Sądu Apelacyjnego  za pośrednictwem Sądu Okręgowego Wydział ...... (nazwa i adres), który wydał wyrok rozwodowy
 • oznaczenie stron
 • sygnaturę akt sprawy
 • tytuł: Apelacja
 • zakres zaskarżenia wyroku (np.  zaskarżam powyższy wyrok  w całości  i zarzucam mu .......)
 • o co strona wnosi  (np. o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości )
 • uzasadnienie
 • załączniki (odpis apelacji)

Sprawdż:

Wniesienie apelacji od wyroku rozwodowego - jaka opłata?
Rozdział 1. Wyroki

Ważne!

W przypadku, gdy nie zostanie wniesiona apelacja, wtedy  wyrok rozwodowy  uprawomocnia się po 21 dniach od jego ogłoszenia. Sąd przesyła go wtedy do właściwego  dla stron Urzędu  Stanu  Cywilnego.

Podstawa prawna:

- art. 327 - 329 , art.  367 - 369  Kodeksu postępowania cywilnego

Stan prawny na 16 maja 2012 roku

 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: poradnik rozwodowy wyrok rozwodowy apelacja
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres