www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo spadkowe   »   Dziedziczenie   »   Wyrok TK: prawo do zachowku nie narusza Konstytucji

redaktor 29 lipca 2013 Wyrok TK: prawo do zachowku nie narusza Konstytucji

Poznajmy stan faktyczny

Uprawniony do zachowku, wystąpił z pozwem przeciwko spadkobiercy testamentowemu, o zapłatę pewnej kwoty. Powód jest wnukiem spadkodawczyni i jedynym  żyjącym  jej zstępnym. Pozwany zaś nie jest osobą spokrewnioną w linii prostej ze spadkodawczynią. W przypadku zatem dziedziczenia ustawowego, powód dziedziczyłby spadek w całości. W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa, uzasadniając że powód i jego ojciec otrzymali od spadkodawczyni darowizny o znacznej wartości.  Zdaniem pozwanego  wyczerpały one roszczenie powoda o zachowek.

... przepis prawny

Na podstawie art. 991 par. 1 Kodeksu cywilnego (dalej; K.c.) zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym. W innych wypadkach będzie to  - połowa wartości tego udziału (zachowek).

... oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art.  991 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny jest zgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3  Konstytucji.

Co stwierdził Trybunał?

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ograniczenie swobody testowania prawem do zachowku jest niezbędne ze względu na ochronę praw i wolności innych osób w rozumieniu art. 31 ust. 3 Konstytucji, a więc osób z kręgu najbliższej rodziny spadkodawcy. Pomimo iż normy konstytucyjne nie gwarantują konstytucyjnego prawa podmiotowego do zachowku, zdaniem Trybunału, prawodawca zobowiązany jest stworzyć rozwiązania zabezpieczające - na wypadek rozrządzenia majątkiem in mortis causa - sytuację ekonomiczną i prawną  określonych podmiotów, które pozostają w konstytucyjnie relewantnych relacjach rodzinnych z spadkodawcą (art. 18, art. 30 i art. 47 Konstytucji).

(...) W warunkach konkretnej sprawy, ocena dokonana na gruncie art. 64 ust. 1 Konstytucji przemawiała za zgodnością zakwestionowanego przepisu z art. 47 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że prawo do zachowku stanowi uzasadnione konstytucyjnie ograniczenia praw podmiotowych. Nie oznacza to jednak, że przyjęty przez prawodawcę krąg uprawnionych do zachowku oraz wysokość roszczenia o zachowek Trybunał uznał za optymalny i jedyny możliwy w świetle regulacji konstytucyjnej. Prawodawcy przysługuje w tym zakresie szeroka swoboda regulacyjna.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Podsumujmy

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego art. 991 par. 1 Kodeksu cywilnego nie zmieni się. Członkom rodziny spadkodawcy pominiętym w testamencie przysługuje prawo do zachowku. Co istotne, niniejsze uprawnienie nie będzie przysługiwać osobom, które zostały uznane za niegodne dziedziczenia (art. 928 par. 2 K.c.), odrzuciły spadek (art. 1020 K.c.), lub zrzekły się dziedziczenia za życia spadkodawcy ( art. 1049 K.c.). Uprawnionym do zachowku nie będzie również małżonek spadkodawcy pozostający w orzeczonej separacji ( art. 935[1] K.c.) oraz małżonek wyłączony od dziedziczenia (art. 940 K.c.). W świetle art. 1008 – 1011 K.c. prawa do zachowku nie będzie miała osoba lub osoby które spadkodawca wydziedziczył w swoim testamencie.

Żródło: Trybunał Konstytucyjny - www.trybunal.gov.pl

Podstawa prawna:

- art. 991 par. 1 Kodeksu cywilnego

Stan prawny na 29 lipca 2013 roku

 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: Trybunał Konstytucyjny spadek testament zachowek poradnik spadkowy
Ocena: 2126,66
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres