www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Wskaźniki   »   Wysokość zasiłku macierzyńskiego w 2011 roku

wanda50plus 13 czerwca 2011 Wysokość zasiłku macierzyńskiego w 2011 roku

Komu przysługuje zasiłek macierzyński

W świetle artykułu 29 ust.1 Ustawy  z dnia  25 czerwca1999 r. o świadczeniach pieniężnych  z ubezpieczenia  społecznego razie choroby i macierzyństwa - Dz.U. z 2010 r., nr 77, poz. 512 (dalej: ustawa zasiłkowa) zasiłek macierzyński przysługuje osobie ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia lub urlopu wychowawczego:

a) 
urodziła dziecko;
b) przyjęła na wychowanie dziecko do 7 roku życia i wystąpiła do sądu o jego przysposobienie;
c) przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej dziecko w wieku do 7 lat ( powyższe nie dotyczy  rodziny zastępczej zawodowej, która z dzieckiem nie jest spokrewniona).

Co ważne, pracownicy z którą umowa o pracę została przedłużona na podstawie art.177 par.3 K.p. do dnia porodu - prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje po ustaniu ubezpieczenia (art.  30 ust. 4  ustawy zasiłkowej). Zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego przysługuje również w przypadku  rozwiązania z pracownicą ciąży umowy o pracę  z powodu ogłoszenia  upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Uwaga

Nie będzie miała prawa do zasiłku macierzyńskiego pracownica, która urodzi dziecko w czasie urlopu bezpłatnego. Nabędzie do niego prawo dopiero kiedy jej urlop bezpłatny się zakończy.

Przez jaki okres przysługuje zasiłek macierzyński 

Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres:

1) 
urlopu macierzyńskiego (art.180 par.1 K.p.);
2) dodatkowego  urlopu macierzyńskiego (art. 182[1]K.p.);
3) urlopu ojcowskiego (art. 182[3] K.p.);
4) urlopu na warunkach urlopu  macierzyńskiego (art.183 K.p.).

Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński wynosi 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub przychodu (osoby nie będące pracownikami) za ostatnich 12 miesięcy. Dla obliczania  zasiłku macierzyńskiego przyjmuje się  podstawę wymiaru, jaka jest stosowana przy obliczaniu zasiłku chorobowego (art. 47 w powiązaniu z art.36 ust. 1 - 2 ustawy zasiłkowej):

1. 
Podstawę zasiłku macierzyńskiego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za  12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia przez pracownicę urlopu macierzyńskiego.
2. Jeżeli pracownica rozpoczęła swój urlop przed upływem 12 miesięcy (tzn. wcześniej), wówczas podstawą wymiaru zasiłku chorobowego jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.
3. Kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, otrzymuje się przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez pracownicę  za okres 12 miesięcy przez liczbę miesięcy, w których je osiągnęła t.j. przez 12.
4. Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę pomniejszonego o kwotę składek odpowiadającą wysokości 13,71% tego wynagrodzenia (art.3 pkt 4 ustawy zasiłkowej).
5. Kwota zasiłku macierzyńskiego za 1 dzień urlopu macierzyńskiego wynosi 1/30 część ustalonej podstawy wymiaru zasiłku.

Zasiłek macierzyński wypłacany jest za każdy dzień kalendarzowy urlopu macierzyńskiego.

Podstawa prawna:

- art. 3 pkt 4,- art. 29,- art. 47 Ustawy z dnia 25 czerwca  1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r., nr 77, poz. 512)
Stan prawny na  13 czerwca 2011 roku

Sprawdź również :

- wniosek o urlop macierzyński 
- umowa zlecenia a zasiłek macierzyński

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: urlop macierzyński zasiłek macierzyński
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres