www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo podatkowe   »   Podatek dochodowy   »   Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a koszty podatkowe

SYGNUM 27 września 2012 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a koszty podatkowe

Koszty działalności socjalnej nie są dla przedsiębiorców kosztami uzyskania przychodów, ponieważ nie spełniają definicji takiego kosztu art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w art. 23 ust. 1 pkt 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy tak, pod warunkiem, że środki pieniężne na te odpisy i zwiększenia zostały wpłacone na wyodrębniony rachunek Funduszu. Wówczas są kosztem podatkowym (art. 16 ust. 1 pkt 9 lit.b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23 ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Fakt, że świadczenie zostało sfinansowane ze środków zfśs, ma znaczenie dla otrzymujących pracowników i innych osób uprawnionych do korzystania z funduszu. Dotyczy to w zwolnień przedmiotowych z podatku dochodowego od osób fizycznych.  Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ,wolna od tego podatku jest wartość świadczeń, otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, podlegające wymianie na towary lub usługi. Art. 21 ust. pkt 67a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na mocy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45 poz. 235), zwalnia od podatku świadczenia otrzymane z 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, na finansowanie pobytu dzieci lub osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach lub klubach dziecięcych.
Art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia od podatku w całości dopłaty do:
- wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, również wypoczynku połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych [przepis nie wymienia m.in. wycieczek – przyp. aut.] 
- przejazdy związane z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18 - z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra niezależnie od ich wysokości
- w przypadku pokrywania takich dopłat z innych źródeł, roczna kwota wolna od podatku wynosi 760 zł.
- zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł (art. 21 ust 1 pkt 26)
- świadczenia otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł (art. 21 ust, 1 pkt 38)
Świadczenia, finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: działalność gospodarcza podatek dochodowy działaność socjalna
Ocena: 2,23
Wioletta Ratyńska
Jestem księgową z wieloletnim stażem. Prowadzę Biuro Rachunkowe SYGNUM w Kobyłce i Warszawie. Szczególnie zajmuję się dziedziną, dotyczącą spraw pracowniczych, kadrowo-płacowych.
PORADY: 1    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres