www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo karne   »   Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego jest już dostępne za pośrednictwem e - Platformy

redaktor 25 sierpnia 2014 Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego jest już dostępne za pośrednictwem e - Platformy

Mogą je składać osoby fizyczne, osoby prawne np. przedsiębiorcy oraz instytucje takie jak sąd, prokuratura, policja. Podmioty zainteresowane otrzymają odpowiedż również prze Internet.

Na podstawie art. 21a Ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654 i 1514 oraz z 2013 r. poz. 1621) minister sprawiedliwości wydał w dniu 18 czerwca 2014 roku Rozporządzenie w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Dz.U. z 2014 r., poz. 841). Niniejsze rozporządzenie obowiazuje  z dniem 1 lipca 2014 roku.

Wymogi formalne

W celu uzyskania potrzebnych  informacji przez e - Platformę (ineternetowa platforma Ministerstwa Sprawiedliwości) wymagane jest założenie konta  użytkownika  lub konta instytucjonalnego.

Utworzenie konta użytkownika wymaga podania przez użytkownika na e?Platformie:

1) imienia i nazwiska;

2) numeru PESEL, o ile został nadany;

3) hasła;

4) adresu poczty elektronicznej.

Utworzenia konta instytucjonalnego podmiotu niebędącego osobą fizyczną dokonuje się po otrzymaniu przez Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego pisemnego zgłoszenia osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, podpisanego przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.

W zgłoszeniu wskazuje się nazwę oraz sposób reprezentacji osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, a także:

1) imię i nazwisko,

2) numer PESEL, o ile został nadany,

3) adres poczty elektronicznej – osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania danego podmiotu oraz osoby wskazanej jako użytkownik uprawniony do zarządzania kontem instytucjonalnym (administrator).

Procedura złożenia wniosku

Złożenie wniosku przez e?Platformę za pośrednictwem konta użytkownika dokonuje się przez:

1) uwierzytelnienie użytkownika na koncie użytkownika;

2) wypełnienie zapytania lub wniosku;

3) opatrzenie zapytania lub wniosku podpisem elektronicznym użytkownika;

4) wniesienie opłaty za pomocą udostępnianego przez e?Platformę mechanizmu zapewniającego identyfikację wnoszącego opłatę.

Złożenie zapytania lub wniosku przez e?Platformę za pośrednictwem konta instytucjonalnego dokonuje się kolejno przez:

1) uwierzytelnienie użytkownika na koncie instytucjonalnym;

2) wypełnienie zapytania lub wniosku;

3) opatrzenie zapytania lub wniosku podpisem elektronicznym użytkownika;

4) wniesienie opłaty za pomocą udostępnianego przez e?Platformę mechanizmu zapewniającego identyfikację wnoszącego opłatę, o ile do uzyskania informacji na podstawie danego zapytania lub wniosku wymagane jest uiszczenie opłaty.

Odesłanie do przepisów

W świetle  par. 2 niniejszego rozporządzenia podpisie elektronicznym – rozumie się przez to podpisy, o których mowa w art. 19 ust. 2c i 3a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym.

Zobaczmy zatem przepisy:

1) art. 19 ust. 2c: Zapytanie o udzielenie informacji o osobie oraz zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym składane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się:

1) bezpiecznym podpisem elektronicznym sędziego lub innej uprawnionej osoby albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP jednej z tych osób - w przypadku zapytań składanych przez sądy;

2) bezpiecznym podpisem elektronicznym prokuratora albo uprawnionej osoby lub organu podmiotu kierującego zapytanie, weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

2) art. 19 ust. 3a : Wniosek osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1, o udzielenie informacji z Rejestru oraz wniosek podmiotu zbiorowego, o którym mowa w art. 7 ust. 2, składany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wniesienie opłaty

Od dnia 1 lipca 2014 r. obowiązuje  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 861).

Minister Sprawiedliwości okreslił w nim wysokość i oraz sposób dokonywania opłat opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Podał także, kiedy i w jaki sposób  dokonana opłata może zostac zwrócona.

W świetle niniejszego rozporzadzenia opłata za wydanie informacji o osobie albo o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego złożona online wynosi 20 zł.

Zobacz:

Od 1 lipca 2014 roku obowiązują nowe opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego
Od 1 lipca odpisy z ksiąg wieczystych i zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego online

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego  (Dz.U. z 2014 r., poz. 841),

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 861)

Stan prawny na 25 sierpnia 2014 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: Internet Krajowy Rejestr Karny e-usługi niekaralność
Ocena: 2126,42
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1