www.prawnik-online.eu   »   Własna firma   »   Formy prawne   »   Działalność gospodarcza   »   Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej a rejestracja w urzędzie pracy

redaktor 13 lutego 2012 Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej a rejestracja w urzędzie pracy

Z dniem 1 lutego 2011 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. nr 257, poz. 1725).

Skorygowana definicja bezrobotnego

Ustawodawca  rozszerzył w niej definicję  osoby bezrobotnej zawartą  w art.2 ust.1 pkt 2 Ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, z późn. zm.).

W rozszerzonej definicji  bezrobotnym  jest  także osoba, nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis :
•  zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo
• nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Nowela ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku weszła w życie   z dniem 01.02.2011 r.

Ważne!

Rejestracja w urzędzie pracy  daje przedsiębiorcy  kontynuację prawa do świadczeń zdrowotnych.  Mając status osoby bezrobotnej przedsiębiorca może m.in. korzystać ze szkoleń organizowanych przez urząd pracy lub odbyć staż .

Kiedy powstanie prawo  do zasiłku  dla bezrobotnych

Przedsiębiorca, który zawiesi w CEIDG wykonywanie działalności gospodarczej  może zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Nie zawsze jednak będzie miał prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Muszą zostać spełnione warunki z art. 71  ust. 1 Ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej: ustawa). Chodzi tutaj o :
1) brak dla bezrobotnego ze strony urzędu pracy propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz
2) w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację łącznie przez okres co najmniej 365 dni opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne  z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, przy czym podstawę wymiaru  składek  na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Przez jaki okres

Przedsiębiorca po spełnieniu wymogów ustawowych ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy (art. 75 ust. 2 pkt 2 ustawy). W tym przypadku zasiłek dla bezrobotnych przyznany zostanie na 3 miesiące. O 3 miesiące zwtedy ostanie skrócony okres jego pobierania.


Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. nr 257, poz. 1725)

Stan prawny na 13 lutego 2013 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: zasiłek dla bezrobotnych bezrobotny zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej
Ocena: 2126,66
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres