www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Pozostałe   »   Sąd   »   Zażalenie na odmowę ustanowienia adwokata w sprawie karnej - czy przysługuje?

redaktor 23 września 2012 Zażalenie na odmowę ustanowienia adwokata w sprawie karnej - czy przysługuje?

Zobaczmy przepisy

W postępowaniu karnym obligatoryjnie oskarżony  musi mieć obrońcę w następujących przypadkach:

  • jest nieletni; głuchy, niemy lub niewidomy oraz zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności (art. 79 par 1 K.p.k) oraz
  •  wtedy, gdy sąd uzna to za niezbędne ze względu na okoliczności utrudniające obronę ( art. 79  par. 2  K.p.k.) albo
  •  gdy postępowanie sądowe  toczy się przed sądem okręgowym jako sądem pierwszej instancji, jeżeli  oskarżonemu zarzucono zbrodnię lub jest pozbawiony wolności (art. 80 K.p.k.).

Jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, wtedy obrońcę z urzędu wyznacza mu prezes sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Działa on z urzędu, tzn. że oskarżony nie składa żadnego wniosku o ustanowienie dla niego obrońcy z urzędu.

W pozostałych przypadkach na podstawie art. 78 par. 1 K.p.k. oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru, może żądać, aby mu wyznaczono obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. W tym celu musi złożyć w sądzie  wniosek o przyznanie obrońcy z urzędu w sprawie karnej.

Sprawdż:

Obrońca z urzędu w sprawach karnych - kiedy ?
Rozdział 8 Oskarżony
Wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu w sprawie karnej - wzór

... decyzję sądu

Po rozpoznaniu  złożonego wniosku decyzję o ustanowieniu  lub odmowie przyznania obrońcy z urzędu (lub odmowie)  podejmuje w formie zarządzenia prezes sądu właściwego do rozpoznania sprawy.

... i pogląd Sądu Najwyższego

Przepis art. 394 par.  1 pkt 2 K.p.c., przewiduje  możliwość wniesienia zażalenia na postanowienie sądu o odmowie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego w sprawie cywilnej ale, nie ma  zastosowania w przypadku odmowy ustanowienia  obrońcy z urzędu w sprawie karnej.

Zobacz:

Rozdział 2. Zażalenie

Potwierdził to Sąd Najwyższy w Postanowieniu  Izby Karnej z dnia  16 listopada 2000 r. , I KZP 32/2000. Czytamy w nim: „(…) Na wydane na podstawie art. 81 K.p.k. zarządzenie prezesa sądu o odmowie wyznaczenia pełnomocnika z urzędu nie przysługuje zażalenie"

W uzasadnieniu Postanowienia SN  podaje: "(...) Artykuł 394 par. 1 pkt 2 K.p.c., uprawniający do wniesienia zażalenia na postanowienie o odmowie ustanowienia adwokata, znajduje odpowiednie zastosowanie, jeśli kwestia zaskarżenia decyzji procesowej o odmowie wyznaczenia pełnomocnika z urzędu nie została unormowana przez przepisy kodeksu postępowania karnego.(...)".

Podstawa prawna:

 - art. 81  Kodeksu postepowania karnego

Stan prawny na 23 września 2012 roku

 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: postępowanie karne postępowanie sądowe obrońca z urzędu
Ocena: 2126,42
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1