www.prawnik-online.eu   »   Własna firma   »   Formy prawne   »   Spółka z o.o.   »   Zgoda na zajmowanie się przez członka zarządu spółki z o.o. interesami konkurencyjnymi ? wzór uchwały zgromadzenia wspólników.

Gabor Gościński 04 lutego 2011 Zgoda na zajmowanie się przez członka zarządu spółki z o.o. interesami konkurencyjnymi ? wzór uchwały zgromadzenia wspólników.

Zgodnie z powyższym przepisem, zakaz działalności konkurencyjnej obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. Generalnie, za interes konkurencyjny należy uznać każdą sytuację, gdy członek zarządu uzyskuje korzyści osobiście lub przysparza je innemu podmiotowi kosztem spółki, w której władzach pełni funkcje. Na przykład, do tej kategorii spraw należą: prowadzenie przedsiębiorstwa o zbliżonym przedmiocie działalności, jak również występowanie w roli pełnomocnika lub prokurenta podmiotu konkurencyjnego, a nawet doradzanie mu w kwestiach gospodarczych. Rozstrzygające zawsze będą okoliczności konkretnego przypadku.

Organ uprawniony do udzielenia zgody

Zgodnie z art. 221 § 2, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zgody udziela organ uprawniony do powołania zarządu, czyli, wobec braku odstępstw od regulacji ustawowej, będzie to zgromadzenie wspólników (art. 201 § 4 KSH). Nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby, po pierwsze, umowa spółki przyznawała uprawnienie do powołania członków zarządu innemu niż wspólnicy podmiotowi - wówczas będzie on jednocześnie uprawniony do wyrażania zgody na zajmowanie się przez nich działalnością konkurencyjną. Po drugie, możliwa jest także sytuacja, gdy zupełnie różne podmioty będą uprawnione do wyboru członków zarządu i do udzielania im zgody na zajmowanie się przedmiotowymi interesami.

Uchwała zgromadzenia wspólników

Uchwały zgromadzenia wspólników zapadają bezwzględną większością głosów i bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, chyba że przepisy ustawy lub umowa spółki stanowią inaczej (art. 241 i 245 KSH). Zgodnie z art. 248 KSH, uchwały zgromadzenia wspólników powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół.  W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania zgromadzenia wspólników i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników zgromadzenia wspólników.

Zakres zgody

Zezwolenie może dotyczyć wszystkich członków zarządu, jak również tylko poszczególnych z nich. Może obejmować swym zakresem całą działalność konkurencyjną, pewien jej zakres lub tylko określoną czynność. Decyzja pozostawiona jest w gestii podmiotu, który go udziela i powinna uwzględniać interes spółki. Istotne, aby zgoda została udzielona jeszcze przed podjęciem określonych czynności konkurencyjnych przez członka zarządu. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć niepotrzebnych nieporozumień, choć wydaje się, że późniejsze zezwolenie może także wyrażać akceptację dla już przedsięwziętych działań.

Sprawdź również : 

Pozycja prawna wspólnika w spółce z o.o. 
Zakładanie spółki z o.o. - wzory dokumentów
Prowadzenie spółki z o..- wzory dokumentów 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: spółka z o.o. uchwała interesy konkurencyjne
Ocena: 3,09
Gabor Gościński
PORADY: 83    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres