www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Pozostałe   »   Sąd   »   Zmiana powództwa - najważniejsze informacje

redaktor 24 kwietnia 2013 Zmiana powództwa - najważniejsze informacje

Powód może zatem zmienić swoje żądanie, które wnosił w składanym wcześniej pozwie do sądu I instancji. Jest to sąd, który rozpatruje  daną sprawę jako pierwszy ( np. pozew o alimenty wnosi się do sądu rejonowego, pozew o rozwód do sądu okręgowego).

Zmiana powództwa

Zmiana powództwa polega na:

1. Wystąpieniu z nowym roszczeniem zamiast pierwotnego (np.: zmieniam pierwotne żądanie pozwu w ten sposób, że zamiast wydania  laptopa marki ................ żądam zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda  kwoty  2.000 zł ).

2. Wystąpieniu z nowym roszczeniem obok dotychczasowego (np.: zmieniam powództwo  w ten sposób, że oprócz zgłoszonego w pozwie roszczenia  o zasądzenie kwoty ........ zł. jako odszkodowanie  z tytułu utraty zdrowia z powodu  mobbingu w miejscu pracy  wnoszę również  o zasądzenie od pozwanego  dodatkowo kwoty ........... zł tytułem pokrycia kosztów rehabilitacji )

3. Rozszerzeniu pierwotnego powództwa lub jego ograniczeniu (np.: zmieniam powództwo w ten sposób, że zamiast alimentów na  moją rzecz w kwocie  500 zł wniesionych w pozwie z dnia ......... r. żądam  od pozwanego  zasądzenia alimentów w kwocie 650 zł.).

Stanowisko Sądu Najwyższego

Z Uchwały Sądu Najwyższego (dalej: SN)  z dnia 23 kwietnia 1993 r., III CZP 44/93, wynika, że zmianą powództwa wpływającą na właściwość rzeczową sądu jest także zmiana polegająca tylko na podwyższaniu wysokości dochodzonego roszczenia (art. 193 § 1 k.p.c.)

W wyroku  z dnia 12 listopada 1982 r., III CRN 271/82, Sąd Najwyższy wyraził następujący pogląd: „Wystąpienie z wnioskiem o orzeczenie rozwodu z winy pozwanego, zamiast pierwotnego żądania rozwiązania małżeństwa bez orzekania o winie stron, stanowi zmianę powództwa w rozumieniu art. 193 K.p.c. (…)”.

Pismo procesowe

Zmiana powództwa powinna być złożona jako pismo procesowe Co istotne w art. 193 par. 2 [1] K.p.c. ustawodawca dopuszcza  formę ustną zmiany powództwa tylko w sprawach alimentacyjnych. Składa się ją wtedy na rozprawie do protokołu.

Zobaczmy przykładowy schemat pisma procesowego do sądu pracy.  Powód nie chce być już przywrócony do pracy, tylko wnosi o odszkodowanie za okres wypowiedzenia:

1) miejscowość i data,
2) nazwa i adres sądu,
3) oznaczenie stron: powód (imię, nazwisko, adres) - pozwany ( nazwa i adres pracodawcy,
4) sygn. akt:........,
5) wartość przedmiotu sporu,
6) tytuł pisma: ZMIANA POWÓDZTWA,
7) treść pisma: Działając w imieniu własnym zmieniam żądanie zawarte w pozwie z dnia ....... r. sygn. akt ...... w ten sposób, że zamiast żądania przywrócenia mnie do pracy wnoszę o odszkodowanie za okres wypowiedzenia ( art. 45 par. 1 w powiązaniu z art. 47 [1] K.p.),
8) uzasadnienie z podaniem dowodów,
9) podpis powoda.

Zobacz:

Zmiana powództwa - przykładowy wzór pisma do sądu pracy

Ważne!

1. Pismo procesowe o  zmianę powództwa należy uzasadnić. Można wnieść w nim o wezwanie na rozprawę i przesłuchanie  świadków  na  daną  okoliczność oraz dopuszczenie  dowodu z zeznania świadków.

2. Niniejsze pismo należy  napisać w dwóch egzemplarzach (nie kserokopie) i wysłać do właściwego sądu pocztą jako list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub złożyć w sądzie na dziennik podawczy. W celach dowodowych należy zachować kserokopie zmiany powództwa, dowód nadania pisma, otrzymane póżniej z sądu zwrotne potwierdzenie jego odbioru albo potwierdzenie trzeciej kopii nadania pisma na dziennik podawczy w sądzie.

Podstawa prawna:

 - art. 193 par. 1 , art. 193 par. 2[1] Kodeksu postępowania cywilnego

Stan prawny na 24 kwietnia 2013 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: sąd pismo procesowe zmiana powództwa
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres