www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo podatkowe   »   Zobowiązanie podatkowe

aszczesniak 21 listopada 2011 Zobowiązanie podatkowe

Zobowiązanie podatkowe jest uregulowane w art. 5 Ordynacji Podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r., z późn. zm. (Dz. U. 1997 t., nr 137, poz. 926), który stanowi:

Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego.

 

Zobowiązanie podatkowe więc jest formą konkretyzacji zindywidualizowanego obowiązku podatkowego i może powstać wyłącznie wtedy, gdy wcześniej bądź równocześnie powstał obowiązek podatkowy danego podmiotu.1

W ordynacji podatkowej ustawodawca przesądził o tym, że ze zobowiązaniem podatkowym mamy do czynienia wtedy, gdy na podstawie regulacji zawartej w ustawach podatkowych i aktach wykonawczych do nich dokonuje się konkretyzacja powinności danego podatnika do zapłacenia podatku na rzecz szeroko rozumianego państwa co do trzech następujących elementów: wysokości świadczenia, terminu płatności i miejsca spełnienia świadczenia. Zobowiązanie może powstać zarówno z mocy prawa lub z dniem dostarczenia decyzji podatkowej ustalającej jego wartość.

Ustawa nie określa wprost wysokości podatku, który ma zostać zapłacony przez podatnika. W to miejsce wchodzą przepisy regulujące zasady obliczania podatku. Natomiast termin i miejsce uiszczenia podatku odnoszą się do trybu i warunków płatności podatku celem spełnienia świadczenia i wykonania zobowiązania podatkowego, w literaturze podkreśla się, iż są to elementy konieczne konstrukcji podatku.2

Zobowiązanie podatkowe nie powstaje jeżeli:

  • decyzja ustalająca to zobowiązanie zostanie doręczona po upływie 3 lat licząc od końca roku podatkowego w którym powstał obowiązek podatkowy; termin 3-letni ulega wydłużeniu do lat 5, jeżeli podatnik nie złożył wymaganej deklaracji lub w deklaracji złożonej nie ujawnił wszystkich niezbędnych danych (68 § 1 o.p.);

  • zostanie zastosowana instytucja zaniechania ustalenia zobowiązania podatkowego (podatek rolny- art. 13 u.p.r);

  • podatnik uzyska dochód w kwocie/ wysokości powyżej kwoty powodującej obowiązek zapłaty podatku (w przypadku podatku PIT);

  • podatnik wykaże stratę zamiast dochodu (PIT, CIT).

Nieprzekształcenie się obowiązku podatkowego w zobowiązanie podatkowe nie zwalnia podatnika od takich obowiązków jak uiszczanie zaliczek lub złożenie deklaracji.

 

1wyrok składu 7 sędziów NSA z 7 kwietnia 2003 r., FSA 2/2002, ONSA 2003, nr 3, poz. 84
2L. Etel [w:] Prawo podatkowe, re. L. Etel, Warszawa 2005, s. 37.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: podatek zobowiązanie podatkowe
Ocena: 4,00
Agnieszka Szcześniak
Pasjonatka szeroko rozumianego prawa karnego, prawa rodzinnego oraz spraw trudnych i nietypowych. W wolnych chwilach: mol książkowy i kinoholiczka.
PORADY: 12    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1