www.prawnik-online.eu   »   Tag: sąd
TAG: sąd
WYNIKÓW: 138
redaktor   |   29 kwietnia 2014
Ławnicy w postępowaniu karnym
Konstytucja RP ustanawia w art. 182 zasadę udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Ustawa zasadnicza nie wskazuje form tego udziału.
redaktor   |   02 lutego 2014
Pozew o zapłatę - przykładowy wzór
Poniżej wzór pozwu o zapłatę wierzytelności wynikającej z umowy pożyczki sąsiedzkiej.
redaktor   |   09 stycznia 2014
Awizowane przesyłki z sądu i prokuratury będą do odbioru w kiosku Ruchu - czy to możliwe?
Z dniem 1 stycznia 2014 roku obowiązują nowe zasady doręczania korespondencji sądowej i prokuratorskiej.
redaktor   |   05 stycznia 2014
Wniosek o rozłożenie na raty kosztów sądowych w sprawie cywilnej - wzór
W przypadku, gdy osoba nie jest w stanie zapłacić jednorazowo zasądzonych kosztów sądowych może wnioskować do Prezesa Sądu o ich rozłożenie na dogodne raty.
redaktor   |   20 listopada 2013
Właściwość umowna sądu w umowach pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem
W umowach występujących w obrocie prawnym i gospodarczym jednym z często stosowanych postanowień jest poddanie oznaczonemu sądowi sporów mogących wystąpić w przyszłości w związku z ich zawarciem lub wykonywaniem.
wanda50plus   |   15 października 2013
Kiedy sąd oddali wniesione powództwo?
Jeżeli pozew złożony w sądzie spełnia wymogi formalne o których mowa w art. 126 par. 1, oraz w art. 187 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: K.p.c.) i nie został odrzucony z powodu braku kodeksowych przesłanek...
wanda50plus   |   13 października 2013
Kiedy sąd odrzuci pozew?
Jakie skutki prawne wywołuje odrzucenie pozwu? Odpowiedż na to pytanie przynosi niniejszy artykuł.
wanda50plus   |   12 października 2013
Kiedy sąd zwróci pozew?
Czy sąd może zwrócić powodowi wniesiony przez niego pozew? Jakie wywołuje to skutki prawne?


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres