www.prawnik-online.eu   »   Tag: KKS
TAG: KKS
WYNIKÓW: 27
redakcja   |   13 stycznia 2012
Kodeks karny skarbowy ? ustawa z dnia 10 września
Kodeks karny skarbowy ? ustawa z dnia 10 września 1999 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, z późn. zm.) ? obejmuje prawo karne-skarbowe (sprawy o wykroczenia i przestępstwa skarbowe); jest to pierwsza tego typu kodyfikacja w...
prawnik   |   12 stycznia 2012
KODEKS KARNY SKARBOWY - SPIS TREŚCI
Kodeks karny skarbowy ? ustawa z dnia 10 września 1999 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, z późn. zm.), jest podstawowym aktem prawnym regulującym zasady odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.
prawnik   |   12 stycznia 2012
Rozdział 1 Przepisy wstępne
Art. 1. § 1. Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe lub odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w...
prawnik   |   12 stycznia 2012
Rozdział 2 Zaniechanie ukarania sprawcy
Art. 16. § 1. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w...
prawnik   |   12 stycznia 2012
Rozdział 3 Przestępstwa skarbowe
Art. 20. § 1. Do przestępstw skarbowych nie mają zastosowania przepisy części ogólnej i rozdziału XXXVIII Kodeksu karnego, z zastrzeżeniem § 2. § 2. Przepisy art. 18 § 2 i 3, art. 19, 20, 21 § 2 i 3, art. 22-24, 27 § 1,...
prawnik   |   12 stycznia 2012
Rozdział 4 Wykroczenia skarbowe
Art. 46. Do wykroczeń skarbowych nie mają zastosowania przepisy części ogólnej Kodeksu wykroczeń, z zastrzeżeniem art. 186 § 5 niniejszego kodeksu. Art. 47. § 1. Karą za wykroczenia skarbowe jest kara grzywny określona...
prawnik   |   12 stycznia 2012
Rozdział 5 Objaśnienie wyrażeń ustawowych
Art. 53. § 1. Czyn zabroniony jest to zachowanie o znamionach określonych w kodeksie, chociażby nie stanowiło ono przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Określenie czynu zabronionego jako przestępstwa skarbowego lub...
prawnik   |   12 stycznia 2012
Rozdział 6 Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym...
Art. 54. § 1. Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie,podlega karze grzywny do 720...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres