www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Urlopy   »   Wniosek o urlop macierzyński - wzór z omówieniem.

redakcja 30 września 2011 Wniosek o urlop macierzyński - wzór z omówieniem.

Co ważne, w czasie  gdy pracownica  korzysta  urlopu macierzyńskiego jej stosunek pracy musi trwać nadal. Odnosi się to do umów o pracę zawieranych na czas określony. Podstawą do udzielenia urlopu macierzyńskiego jest przedłożenie pracodawcy zaświadczenia o odbytym porodzie.

Umowa zlecenie a urlop macierzyński

Urlop macierzyński nie przysługuje osobom zatrudnionym na umowy cywilnoprawne tj. umowę zlecenia, umowę o dzieło, umowę o  świadczenie  usług, ponieważ do tego typu umów nie stosuje się przepisów zawartych w Kodeksie pracy. Powyższe umnowy regulowane są przez Kodeks cywilny. 

Wymiar urlopu macierzyńskiego

Okres urlopu macierzyńskiego ustawodawca podaje w art. 180 par. 1 K.p. Wynosi on :

1) 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

2) 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,

3) 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,

4) 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,

5) 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.,

Zasiłek

Za czas  urlopu  macierzyńskiego  przysługuje   zasiłek  macierzyński na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami (art. 184 K.p.).  Ma on na celu „(...) zastąpienie  zarobków utraconych w związku z niewykonywaniem pracy w okresie urlopu macierzyńskiego” [ L.Mitrus  [w:] Kodeks pracy  Komentarz , B. Wagner (red.), Gdańsk 2008, s. 782].

W świetle  art. 29 par. 1 pkt 1 Ustawy  z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - tekst  jedn.: Dz.U. z 2005  r., nr 31, poz. 267 ze zm. (dalej: ustawa)  zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego m.in. urodziła dziecko.

Może wystąpić taka sytuacja, w której terminowa umowa o pracę ulega rozwiązaniu w czasie, gdy pracownica przebywa  na urlopie macierzyńskim. Urlop macierzyński wówczas ulega  skróceniu, zaś byłej pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński wypłacany przez  Zakład  Ubezpieczeń Społecznych do  upływu okresu, który odpowiada urlopowi  macierzyńskiemu.

Od 1 stycznia 2010 r. novum w prawie pracy stanowi dodatkowy urlop macierzyński. Na podstawie  art.182 [1] par. 2  K.p. jest on udzielany jednorazowo, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu obligatoryjnego urlopu macierzyńskiego.  W 2010  oraz  w 2011 r.  udzielany on jest jednorazowo w wymiarze do 2 tygodni. Zgodnie  z art. 182[1]  par. 3  K.p. pracownica, która jest uprawniona do dodatkowego urlopu macierzyńskiego składa  pisemny wniosek do pracodawcy  w terminie  nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem  korzystania z urlopu. Niniejszy wniosek pracownicy jest wiążący dla pracodawcy. Oznacza to, że  pracodawca musi go uwzględnić. Jeżeli  uprawniony pracownik  nie skorzysta z fakultatywnej części urlopu macierzyńskiego bezpośrednio po zakończeniu  obligatoryjnego  urlopu macierzyńskiego,  wówczas  niniejszy urlop przepada.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: urlop macierzyński
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1619    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres