www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Ochrona pracy kobiet   »   Zasiłek macierzyński - warunki otrzymania zasiłku

redakcja 30 września 2011 Zasiłek macierzyński - warunki otrzymania zasiłku

AKTUALIZACJA:

Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu a prawo do zasiłku macierzyńskiego za urlop rodzicielski

Jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać zasiłek

„W okresie do dnia porodu pracownica podlega ochronie przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę. W dniu urodzenia  dziecka  (...)  kobieta  traci status pracownicy i (...) nie ma  prawa do urlopu macierzyńskiego, ale przysługuje jej  zasiłek macierzyński na czas równy okresowi urlopu macierzyńskiego” [ A. Rzetecka – Gil,  Ustawa  o świadczeniach  pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Komentarz. Warszawa 2009, s. 124].

Sprawdź również popularne tematy :

- czy urlop macierzyński jest płatny
- warunki otrzymania zasiłku macierzyńskiego
- wysokość zasiłku macierzyńskiego
- zasiłek macierzyński z KRUS
umowa zlecenia  a zasiłek macierzyński
zasiłek macierzyński w czasie urlopu wychowawczego- wniosek o urlop macierzyńśki
- dodatkowy macierzyński

WAŻNE!

Zasiłek macierzyński należy się również ubezpieczonej będącej pracownicą, z którą  rozwiązano stosunek pracy w okresie ciąży z powodu ogłoszenia likwidacji  lub upadłości pracodawcy i nie zapewniono jej innej pracy.

Jak długo przysługuje zasiłek ?

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 5 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pienieznych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( Dz.U. 2010.77. 512) zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Ile wynosi zasiłek ?

Zasiłęk macierzyński wynosi 100% wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego podstawę jego wymiaru. Zasiłek macierzyński przysługuje za każdy dzień kalendarzowy urlopu macierzyńskiego. Zasiłek macierzyński wypłaca pracodawca wówczas gdy, pracownica ma aktualną umowę o pracę i korzysta z urlopu macierzyńskiego. Pracodawca ten musi  wtedy zgłaszać do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca zasiłek macierzyński w przypadku, gdy: a) pracodawca zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych; b) z pracownicą w ciąży zostaje przedłużona z mocy prawa umowa terminowa do dnia porodu; c) pracownica w ciąży zostaje zwolniona z powodu ogłoszenia jego upadłości lub likwidacji.

Jakie dokumenty są potrzebne do wypłaty zasiłku macierzyńskiego

Rozporządzenie  Ministra  Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – Dz.U. z 1999 r., nr 65, poz. 742 (dalej: rozporządzenie) podaje  jakie  dokumenty  potrzebne do wypłaty zasiłku macierzyńskiego należy złożyć  u pracodawcy lub w ZUS.

Dowodem do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego jest:

1) zaświadczenie lekarskie stwierdzające przewidywaną datę porodu — za okres przed porodem, albo skrócony odpis aktu urodzenia dziecka — po porodzie, 2) zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu macierzyńskiego – w razie wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 3) oświadczenie ubezpieczonej o urodzeniu pierwszego lub kolejnego dziecka (par. 12  rozporządzenia).

Przyznanie i wypłata zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, następuje na podstawie:

1) zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego stan ciąży w okresie zatrudnienia, 2) świadectwa pracy lub innego dokumentu potwierdzającego rozwiązanie stosunku pracy z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, 3) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (par. 14 rozporządzenia).

Jeżeli zasiłek macierzyński ma być wypłacony przez ZUS w przypadku gdy umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu, wymagane jest:

1) zaświadczenie lekarskie stwierdzające przewidywaną datę porodu — za okres przed porodem, albo skrócony odpis aktu urodzenia dziecka — po porodzie, 2) oświadczenie ubezpieczonej o urodzeniu pierwszego lub kolejnego dziecka, 3) świadectwo pracy lub inny dokument stwierdzający rodzaj zawartej umowy o pracę i datę rozwiązania stosunku pracy – par. 15 rozporządzenia.

Przyznanie i wypłata zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego przysługującego w razie rozwiązania z pracownicą umowy o pracę w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy i niemożności zapewnienia innego zatrudnienia następuje na podstawie:

1) zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego stan ciąży w okresie zatrudnienia, 2) świadectwa pracy lub innego dokumentu potwierdzającego rozwiązanie stosunku pracy z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, 3) zaświadczenia powiatowego urzędu pracy o braku propozycji innego zatrudnienia- par. 17  rozporządzenia).

Datę urodzenia dziecka dokumentuje się skróconym odpisem aktu urodzenia dziecka.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: urlop macierzyński zasiłek zasiłek macierzyński
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres