www.prawnik-online.eu   »   Tag: kodeks karny wykonawczy
TAG: kodeks karny wykonawczy
WYNIKÓW: 25
redaktor   |   15 kwietnia 2016
Przywrócenie odbywania kary więzienia w systemie dozoru elektronicznego
W dniu 15 kwietnia 2016 roku weszła w życie Ustawa z 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy ? Kodeks karny oraz ustawy ? Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 2016 r., poz. 428).
redakcja   |   13 stycznia 2012
Kodeks karny wykonawczy ? ustawa z dnia 6 czerwca
Kodeks karny wykonawczy ? ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) ? reguluje zasady i tryb wykonywania kar i środków karnych, aresztu tymczasowego, środków zabezpieczających.
prawnik   |   12 stycznia 2012
KODEKS KARNY WYKONAWCZY - SPIS TREŚCI
Kodeks karny wykonawczy ? ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) ? reguluje zasady i tryb wykonywania kar i środków karnych, aresztu tymczasowego, środków zabezpieczających.
prawnik   |   12 stycznia 2012
Rozdział I Zakres obowiązywania
Art. 1. § 1. Wykonywanie orzeczeń w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz kar porządkowych i środków przymusu skutkujących...
prawnik   |   12 stycznia 2012
Rozdział II Organy postępowania wykonawczego
Art. 2. Organami postępowania wykonawczego są: 1) sąd pierwszej instancji, 2) sąd penitencjarny, 3) prezes sądu lub upoważniony sędzia, 4) sędzia penitencjarny,
prawnik   |   12 stycznia 2012
Rozdział III Skazany
Art. 4. § 1. Kary, środki karne, zabezpieczające i zapobiegawcze wykonuje się w sposób humanitarny, z poszanowaniem godności ludzkiej skazanego. Zakazuje się stosowania tortur lub nieludzkiego albo poniżającego traktowania i...
prawnik   |   12 stycznia 2012
Rozdział IV Postępowanie wykonawcze
Oddział 1 - Wykonywanie orzeczeń: Art. 9. § 1. Postępowanie wykonawcze wszczyna się bezzwłocznie, gdy orzeczenie stało się wykonalne. § 2. Orzeczenie staje się wykonalne z chwilą uprawomocnienia, chyba że ustawa stanowi...
prawnik   |   12 stycznia 2012
Rozdział V Nadzór penitencjarny
Art. 32. Nadzór nad legalnością i prawidłowością wykonywania kary pozbawienia wolności, kary aresztu, tymczasowego aresztowania, zatrzymania oraz środka zabezpieczającego związanego z umieszczeniem w zakładzie zamkniętym, a...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres