www.prawnik-online.eu   »   Tag: kodeks postępowania karnego
TAG: kodeks postępowania karnego
WYNIKÓW: 88
szkolenia@szkolenia-eureka.pl   |   10 sierpnia 2015
Szkolenie : Wielka nowelizacja Kodeksu postępowania karnego 1 lipca 2015 r.
Centrum Szkoleń EUreka zaprasza do udziału w szkoleniu "Wielka nowelizacja Kodeksu postępowania karnego 1 lipca 2015 r. ".
szkolenia@szkolenia-eureka.pl   |   29 lipca 2015
Szkolenie: Wielka nowelizacja Kodeksu postępowania karnego 1 lipca 2015 r.
Centrum Szkoleń EUreka zaprasza do udziału w szkoleniu dotyczącym "Wielkiej nowelizacji Kodeksu postępowania karnego 1 lipca 2015 r.".
redakcja   |   11 stycznia 2012
KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO - SPIS TREŚCI
Kodeks postępowania karnego ? ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.) ? reguluje właściwości sądów oraz tryb postępowania przed nimi w sprawach karnych.
prawnik   |   10 stycznia 2012
Dział I Przepisy wstępne
Art. 1. Postępowanie karne w sprawach należących do właściwości sądów toczy się według przepisów niniejszego kodeksu. Art. 2. § 1. Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania karnego, aby:
prawnik   |   10 stycznia 2012
Rozdział 1 Właściwość i skład sądu
Art. 24. § 1. Sąd rejonowy orzeka w pierwszej instancji we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właściwości innego sądu. § 2. Sąd rejonowy rozpoznaje ponadto środki odwoławcze w wypadkach wskazanych...
prawnik   |   10 stycznia 2012
Rozdział 2 Wyłączenie sędziego
Art. 40. § 1. Sędzia jest z mocy prawa wyłączony od udziału w sprawie, jeżeli: 1) sprawa dotyczy tego sędziego bezpośrednio, 2) jest małżonkiem strony lub pokrzywdzonego albo ich obrońcy, pełnomocnika lub przedstawiciela...
prawnik   |   10 stycznia 2012
Rozdział 3 Oskarżyciel publiczny
Art. 45. § 1. Oskarżycielem publicznym przed wszystkimi sądami jest prokurator. § 1a. W wypadkach określonych w ustawie czynności procesowe wykonuje prokurator bezpośrednio przełożony lub prokurator nadrzędny. § 1b....
prawnik   |   10 stycznia 2012
Rozdział 4 Pokrzywdzony
Art. 49. § 1. Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. § 2. Pokrzywdzonym może być także instytucja państwowa, samorządowa lub...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1