www.prawnik-online.eu   »   Tag: ochrona środowiska
TAG: ochrona środowiska
WYNIKÓW: 3
redakcja   |   02 sierpnia 2011
Zabezpieczenia akustyczne - regulacje prawne nie zapewniają wystarczajacej ochrony środowiska
Nowe inwestycje drogowe powinny być projektowane, budowane i oddawane do użytkowania wraz z wystarczającymi zabezpieczeniami akustycznymi. Ustawodawca nie przewidział jednak podobnie jednoznacznego obowiązku dla dróg będących w...
szkolenia@md-szkolenia.pl   |   28 lipca 2011
Prawne zagadnienia planowania i zagospodarowania przestrzennego
Teraz warto wiedzieć! Kształtowanie polityki przestrzennej gminy ? studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, przesłanki wydania w tym zasada...
redakcja   |   30 marca 2011
Ustawa - Prawo ochrony środowiska
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U.08.25.150 j.t.


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres