www.prawnik-online.eu   »   Własna firma   »   Dofinansowanie   »   Wsparcie w ramach programu Wsparcie na uzyskanie grantu w 2011 r.
ifirma - mała księgowość internetowa

redakcja 02 lipca 2011 Wsparcie w ramach programu Wsparcie na uzyskanie grantu w 2011 r.

Celem programu jest zwiększenie innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez dofinansowanie ich udziału w międzynarodowych programach innowacyjnych. Program skierowany jest do przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego jako koordynator, albo występują w takim projekcie jako partner. Warunkiem udzielenia wsparcia jest  uzyskanie pozytywnej oceny formalnej wniosku projektowego. Przez międzynarodowy program innowacyjny rozumiany jest program, który zakłada współpracę przedsiębiorców z jednostkami naukowymi lub z innymi przedsiębiorcami, będącą współpracą tych podmiotów z co najmniej dwóch krajów, której celem jest  przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych. Przy czym realizacja międzynarodowego programu innowacyjnego nie mogła rozpocząć się wcześniej niż w 2007 roku. Takim programem jest na przykład 7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego UE.

Wsparcie w ramach programu jest przeznaczone na pokrycie kosztów (refundacja) przygotowania i złożenia jednego wniosku projektowego, w odpowiedzi na jedno wezwanie konkursowe w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego.

Całkowity budżet  programu w 2011 roku dostępny dla wnioskodawców wynosi 1,4 mln zł.

Kwota wsparcia na uzyskanie grantu udzielona jednemu przedsiębiorcy  nie może przekroczyć 75 000 zł w przypadku koordynatora międzynarodowego projektu innowacyjnego oraz 35 000 zł w przypadku partnera w międzynarodowym projekcie innowacyjnym. Wysokość Wsparcia na uzyskanie grantu może wynosić do 100%  wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem i stanowi pomoc de minimis.

Nabór wniosków trwa od dnia 27 czerwca 2011 r. do dnia 31 sierpnia 2011 r. do godz. 16.00. W przypadku złożenia wniosków na kwotę wyczerpującą 100% alokacji, PARP poinformuje na stronie internetowej www.parp.gov.pl z 3-dniowym wyprzedzeniem o dacie zamknięcia naboru wniosków.

Wniosek o udzielenie wsparcia należy złożyć za pomocą Generatora Wniosków ( https://granty.parp.gov.pl/ ), a następnie formalnie potwierdzić złożenie wniosku zgodnie z zapisami w Wytycznych dla Wnioskodawców (ust. 9.3 pkt 1) i 2)) w ciągu 7 dni kalendarzowych po dniu zablokowania wniosku poprzez:

  • wykorzystanie usługi dostępnej na platformie e-PUAP pod adresem www.epuap.gov.pl

    lub
  • dostarczenie osobiście lub drogą pocztową (listem poleconym, przesyłką kurierską itp.) podpisanego wydruku obrazu wniosku o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na adres: ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa (UWAGA: decyduje data rejestracji pieczęcią wpływu do PARP, a nie data nadania przesyłki).

Wniosek o udzielenie wsparcia uważa się za wypełniony z chwilą jego zablokowania, po dokonaniu pozytywnej walidacji. Złożenie wniosku następuje za pośrednictwem Generatora Wniosków po naciśnięciu przycisku „Złóż wniosek”. Za wniosek o udzielenie wsparcia uważa się wyłącznie wniosek wypełniony w Generatorze Wniosków.

Żródło: http://www.parp.gov.pl 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: własna firma dofinansowanie
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1601    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres