www.prawnik-online.eu   »   Tag: cudzoziemcy
TAG: cudzoziemcy
WYNIKÓW: 7
redaktor   |   08 marca 2016
Cudzoziemiec pracujący w Polsce. W jakich sytuacjach musi opuścić kraj?
Wraz z wejściem w życie nowej Ustawy o cudzoziemcach z 1 maja 2014 roku doszło do istotnych zmian w zakresie regulacji dotyczących przesłanek i procedur wydalania cudzoziemców z Polski w związku z naruszeniem przepisów...
redaktor   |   26 lipca 2013
Podjęcie działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemca
Problematyka podjęcia działalności gospodarczej tj. ?zarobkowej działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej oraz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż, a także działalności zawodowej,...
redaktor   |   26 lipca 2013
Projekt nowej ustawy o cudzoziemcach
Dnia 18 czerwca 2013 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o cudzoziemcach, przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, który niesie ze sobą wiele zmian i o ile na dalszym etapie legislacji nie ulegnie poważnym...
Dominika   |   19 sierpnia 2012
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca ? cz. I
Kwestię nabywania nieruchomości przez cudzoziemców reguluje ustawa z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2004.167.1758). Zgodnie z nią, cudzoziemiec mający zamiar nabyć w Polsce...
redaktor   |   22 grudnia 2011
Zatrudnianie cudzoziemców  będzie ograniczone
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pracodawca - przed zatrudnieniem cudzoziemca - powinien zażądać...
redaktor   |   01 sierpnia 2011
Cudzoziemcy mogą wykonywać pracę na podstawie oświadczenia pracodawcy
28 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności...
redakcja   |   13 kwietnia 2011
O nabywaniu nieruchomości przez cudzodziemców
Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Dz.U.04.167.1758 j.t.

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres