www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca ? cz. I

Dominika 19 sierpnia 2012 Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca ? cz. I

 Cudzoziemcem w rozumieniu ustawy jest:

1) osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
2) osoba prawna mająca siedzibę za granicą;
3) nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych  w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie  z ustawodawstwem państw obcych oraz
4) osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez wyżej wymienione osoby lub spółki.

Za nabycie nieruchomości uważa się w świetle ustawy nabycie prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego na podstawie każdego zdarzenia prawnego.


Zezwolenie na nabycie nieruchomości wydawane jest jedynie na wniosek cudzoziemca, pod warunkiem, że nabycie to nie spowoduje zagrożenia obronności bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie sprzeciwią się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa. Dodatkowo cudzoziemiec zobligowany jest do wykazania okoliczności potwierdzających jego więzi z Rzecząpospolitą Polską. Ustawa zalicza do nich w szczególności:

 

1) posiadanie polskiej narodowości lub polskiego pochodzenia,

2) zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem polskim,

3) posiadanie – z pewnymi wyjątkami – zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,

4) członkostwo w organie zarządzającym przedsiębiorcy będącego osobą prawną lub spółką handlową nieposiadającą osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski, kontrolowaną przez cudzoziemców,

5) wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej lub rolniczej, zgodnie z przepisami prawa polskiego.

 

Zgodnie z art. 1a ust. 5 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców powierzchnia nieruchomości nabytych przez cudzoziemca w celu zaspokojenia jego potrzeb życiowych nie może przekroczyć 0,5 ha, zaś w przypadku nabywania nieruchomości na potrzeby prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej lub rolniczej powierzchnia powinna być uzasadniona rzeczywistymi potrzebami wynikającymi z charakteru wykonywanej działalności.

 

Prawidłowo sporządzony wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

 1)   oznaczenie wnioskodawcy i jego statusu prawnego;

  2)   oznaczenie nabywanej nieruchomości;

  3)   oznaczenie zbywcy;

  4)   określenie formy prawnej nabycia nieruchomości;

  5)   informację o celu i możliwości nabycia nieruchomości.

Cudzoziemiec zobowiązany jest także potwierdzić wyżej wymieniane okoliczności odpowiednimi dokumentami.

 

Udzielone zezwolenie wskazuje osobę nabywcy (cudzoziemca) i zbywcy oraz przedmiot nabycia. Może także określić specjalne warunki, od których spełniania będzie uzależniona możliwość nabycia nieruchomości. Zezwolenie ważne jest przez okres dwóch lat od dnia wydania. Może zostać poprzedzone wydaniem promesy ważnej jeden rok. W okresie jej ważności nie można odmówić wydania zezwolenia, chyba że uległ zmianie stan faktyczny istotny dla rozstrzygnięcia sprawy.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: nieruchomość cudzoziemcy nabycie nieruchomości
Ocena: 4,50
Dominika Miśkiewicz
PORADY: 3    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres