www.prawnik-online.eu   »   Tag: Kancelaria Adwokacka Duraj & Reck i Partnerzy
TAG: Kancelaria Adwokacka Duraj & Reck i Partnerzy
WYNIKÓW: 20
redaktor   |   20 czerwca 2016
Ograniczenia pracodawcy względem pracownika pozostającego pod szczególną ochroną przedemerytalną
Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do...
redaktor   |   07 czerwca 2016
Mecenas Roman Mirek wygrał walkę o dobre imię. Otrzyma blisko milion złotych odszkodowania
9 miesięcy. Tyle czasu spędził w areszcie tymczasowym w Tarnowskich Górach mecenas Roman Mirek z Katowic.
redaktor   |   01 czerwca 2016
Reklamacja: brak odpowiedzi ubezpieczyciela w ciągu 30 dni oznacza jej uznanie
11 października 2015 roku w życie weszła ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
redaktor   |   22 kwietnia 2016
Odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania podmiotu gospodarczego
Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe, która zmieniła dotychczasowe brzmienie m.in. art. 20 i 21 tej ustawy. Wskazane przepisy dotyczą odpowiednio kręgu osób uprawnionych i...
redaktor   |   08 marca 2016
Cudzoziemiec pracujący w Polsce. W jakich sytuacjach musi opuścić kraj?
Wraz z wejściem w życie nowej Ustawy o cudzoziemcach z 1 maja 2014 roku doszło do istotnych zmian w zakresie regulacji dotyczących przesłanek i procedur wydalania cudzoziemców z Polski w związku z naruszeniem przepisów...
redaktor   |   26 lutego 2016
Sąd udzieli informacji drogą mailową
W zeszłym roku zaszły istotne zmiany w zakresie udzielania przez sądy informacji, a w szczególności informacji o stanie sprawy. Zgodnie z nowymi przepisami sądy są zobowiązane udzielać odpowiedzi na zapytania skierowane drogą...
redaktor   |   16 stycznia 2016
Równowartość 40 euro jako rekompensata za nieterminową zapłatę
?Rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro, przewidziana w art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013, poz. 403), przysługuje wierzycielowi bez...
redaktor   |   01 grudnia 2015
Kolejny sukces projektu ?Zostań mecenasem?
Casus, test, rozmowa kwalifikacyjna. Przez dwa miesiące z takimi zadaniami zmagali się studenci i absolwenci prawa, którzy marzą o karierze mecenasa i zgłosili się do projektu realizowanego przez jedną z renomowanych kancelarii...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1