www.prawnik-online.eu   »   Tag: KC
TAG: KC
WYNIKÓW: 107
prawnik   |   04 listopada 2011
Dział V. OCHRONA WŁASNOŚCI
Art. 222. § 1. Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. § 2....
prawnik   |   04 listopada 2011
TYTUŁ II UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Art. 232. § 1. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i...
prawnik   |   04 listopada 2011
Dział I PRZEPISY OGÓLNE
Art. 244. § 1. Ograniczonymi prawami rzeczowymi są: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka. § 2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipotekę regulują...
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział I Przepisy ogólne
Art. 252. Rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania jej pożytków (użytkowanie). Art. 253. § 1. Zakres użytkowania można ograniczyć przez wyłączenie oznaczonych pożytków rzeczy. § 2. Wykonywanie...
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział II Użytkowanie przez osoby fizyczne
Art. 266. Użytkowanie ustanowione na rzecz osoby fizycznej wygasa najpóźniej z jej śmiercią. Art. 267. § 1. Użytkownik obowiązany jest zachować substancję rzeczy oraz jej dotychczasowe przeznaczenie. § 2. Jednakże...
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział III Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne
Art. 271. Użytkowanie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa może być ustanowione na rzecz rolniczej spółdzielni produkcyjnej jako prawo terminowe lub jako prawo bezterminowe. W każdym razie użytkowanie takie wygasa z...
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział IV Inne wypadki użytkowania
Art. 283. Art. 284. Do innych wypadków użytkowania przez osoby prawne stosuje się przepisy rozdziału I i odpowiednio rozdziału II niniejszego działu, o ile użytkowanie to nie jest inaczej uregulowane odrębnymi przepisami.
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział I Służebności gruntowe
Art. 285. § 1. Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres