www.prawnik-online.eu   »   Tag: kodeks drogowy
TAG: kodeks drogowy
WYNIKÓW: 22
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział 4 Sprawdzanie stanu zdrowia i predyspozycji psychicznych do kierowania pojazdami
Art. 122. 1. Badaniu lekarskiemu przeprowadzanemu w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem podlega: 1) osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy; 2) osoba ubiegająca się o...
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział 1 Uprawnienia Policji i innych organów
Art. 129. 1. Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie należą do zadań Policji. 2. Policjant, w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1, jest uprawniony...
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział 2 Zatrzymywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych
Art. 132. 1. Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie: 1) stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd: a) zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym...
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział 3 Zatrzymywanie praw jazdy i pozwoleń oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania p
Art. 135. 1. Policjant: 1) zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie: a) uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie...
prawnik   |   04 listopada 2011
DZIAŁ Va Działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego
Art. 140b. 1. Tworzy się Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zwaną dalej ?Krajową Radą". 2. Krajowa Rada działa przy ministrze właściwym do spraw transportu jako międzyresortowy organ pomocniczy Rady Ministrów w...
prawnik   |   04 listopada 2011
DZIAŁ VI Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe
Art. 141. (pominięty) Art. 142. (pominięty) Art. 143. (pominięty) Art. 144. Art. 145. (pominięty) Art. 146. (pominięty) Art. 147. (pominięty) Art. 148. (pominięty) Art. 149. Minister właściwy do spraw...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres