www.prawnik-online.eu   »   Tag: kodeks karny skarbowy
TAG: kodeks karny skarbowy
WYNIKÓW: 27
prawnik   |   12 stycznia 2012
Rozdział 16 Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
Oddział 1 - Przebieg negocjacji: Art. 142. § 1. W postępowaniu prowadzonym przez finansowy organ postępowania przygotowawczego, zanim wniesiono akt oskarżenia, sprawca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego może...
prawnik   |   12 stycznia 2012
DZIAŁ III Postępowanie przygotowawcze
Art. 150. § 1. Określone w Kodeksie postępowania karnego obowiązki i uprawnienia Policji, z wyjątkiem art. 214 § 6 i art. 663, dotyczą także innych organów dochodzenia. § 2. W razie potrzeby inny niż Policja organ dochodzenia...
prawnik   |   12 stycznia 2012
Rozdział 17 Postępowanie przed sądem pierwszej instancji
Art. 157. § 1. Jeżeli akt oskarżenia wniósł finansowy organ postępowania przygotowawczego, udział tego organu lub jego przedstawiciela w rozprawie jest obowiązkowy w postępowaniu uproszczonym. § 2. W sprawach o przestępstwa...
prawnik   |   12 stycznia 2012
Rozdział 18 Postępowanie odwoławcze i nadzwyczajne środki zaskarżenia
Art. 165. Do finansowego organu postępowania przygotowawczego stosuje się odpowiednio przepis art. 157 także na rozprawie w sądzie odwoławczym lub na posiedzeniu sądu w kwestii wznowienia postępowania, chyba że prezes sądu lub...
prawnik   |   12 stycznia 2012
DZIAŁ V Postępowanie nakazowe
Art. 171. Wydanie wyroku nakazowego jest niedopuszczalne także wtedy, gdy: 1) stosuje się przepisy o odpowiedzialności posiłkowej; 2) zgłoszono interwencję co do przedmiotów podlegających przepadkowi, chyba że zostanie ona...
prawnik   |   12 stycznia 2012
Rozdział 19 Przesłanki
Art. 173. § 1. Przeciwko sprawcy przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego przebywającemu stale za granicą albo gdy nie można ustalić jego miejsca zamieszkania lub pobytu w kraju, postępowanie toczyć się może podczas...
prawnik   |   12 stycznia 2012
Rozdział 20 Przebieg postępowania
Art. 174. W postępowaniu w stosunku do nieobecnych nie stosuje się przepisów, których stosowanie wymaga obecności oskarżonego lub podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej. Art. 175. § 1. O zastosowaniu...
prawnik   |   12 stycznia 2012
Rozdział 21 Zakres obowiązywania
Art. 178. § 1. Do wykonywania orzeczeń w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu karnego wykonawczego, jeżeli przepisy niniejszego kodeksu nie stanowią inaczej.

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres