www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Rekrutacja / CV   »   Kwestionariusz osobowy - wzór

redakcja 10 listopada 2014 Kwestionariusz osobowy - wzór

Mają one na celu uzyskanie przez pracodawcę jego danych osobowych wymaganych w okresie rekrutacji oraz po nawiązaniu stosunku pracy. Poniżej znajdą Państwo informacje na temat kwestionariusza dla przyszłego pracownika.Na podstawie par. 1 ust. 1 pkt 1) powyższego rozporządzenia pracodawca może wymagać od kandydata na pracownika złożenia wypełnionego kwestionariusza osobowego.  W załączniku nr 1 niniejszego rozporządzenia znajduje się jego wzór pomocniczy.

Jakie informacje zawiera kwestionariusz  osobowy w procesie rekrutacji?

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  zawiera  następujące informacje:

1) imię (imiona) i nazwisko,

2) imiona rodziców,

3) datę urodzenia,

4) obywatelstwo,

5) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji ),

6) wykształcenie (nazwa szkoły i rok jej ukończenia, zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy),

7) wykształcenie uzupełniające (np. kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki, lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania ),

8) przebieg dotychczasowego zatrudnienia ( okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy),

9) dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera),

10) oświadczenie o zgodności danych od 1-5 zgodnie z dokumentem tożsamości,

11) podpis kandydata ubiegającego się o zatrudnienie.

Niniejszy wzór pracodawca może uzupełnić np. o informacje pozostawania kandydata na pracownika w ewidencji powiatowego urzędu pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Kandydat na pracownika wypełnia powyższy kwestionariusz dużymi literami  bez skreśleń i poprawek.

Pomoc dla pracodawcy

Informacje zawarte w powyższym kwestionariuszu osobowym stanowią pomoc dla pracodawcy w celu w wyselekcjonowania właściwych kandydatów na wolne stanowiska pracy z uwagi na preferowane wykształcenie lub doświadczenie zawodowe niezbędne do  zatrudnienia na określonym stanowisku pracy.

Ważne!

Pracodawca nie musi stosować w prowadzonym przez siebie procesie rekrutacji powyższego kwestionariusza. Może uzyskiwać potrzebne  mu dane osobowe w inny ustalony u niego sposób. 

Podstawa prawna:

-  par. 1 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2009 r., nr 115, poz. 971)


OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: rekrutacja kwestionariusz osobowy
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres