www.prawnik-online.eu   »   Tag: małżeństwo
TAG: małżeństwo
WYNIKÓW: 18
prawnik   |   26 stycznia 2012
Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków
Wzór wniosku o podział majątku wspólnego małżonków.
prawnik   |   26 stycznia 2012
Wniosek o zwolnienie od przedłożenia dowodu zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego
Wzór wniosku o zwolnienie od przedłożenia dowodu zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego.
redaktor   |   23 grudnia 2011
Zawarcie małżeństwa - jakie wymagania prawne?
Małżeństwo jest trwałym i legalnym związkiem mężczyzny i kobiety, powstałym z ich woli jako równoprawnych stron w celu wspólnego pożycia, realizacji dobra małżonków, dobra założonej rodziny i jej celów społecznych.
redaktor   |   02 grudnia 2011
Jakie są skutki sądowego unieważnienia małżeństwa cywilnego
Małżeństwo zawarte niezgodnie z prawem sąd może unieważnić. Przesłanką unieważnienia małżeństwa może być w chwili jego zawarcia przeszkoda wieku, całkowite ubezwłasnowolnienie, choroba psychiczna, bigamia,...
redaktor   |   30 listopada 2011
Unieważnienie małżeństwa cywilnego
W świetle art.1 par. 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta złożą razem przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek...
redaktor   |   04 września 2011
Czy małżonkowie mogą sporządzić wspólny testament?
Chciałam wraz z mężem napisać wspólny testament, w którym do spadku po nas byłby powołany wnuk. Chcielibyśmy jednocześnie wydziedziczyć naszego syna, ponieważ nie utrzymuje z nami kontaktu oraz nadużywa alkoholu. Czy taki...
redakcja   |   14 maja 2011
Związek nieformalny - czym jest ?
Według polskiego prawa, tylko związek kobiety i mężczyzny, zawarty z zachowaniem ustawowych wymogów (a więc w odpowiedniej formie), może być określany mianem małżeństwa. Zdarzają się jednak sytuacje, w których dwoje ludzi...
wanda50plus   |   04 maja 2011
Wniosek o zniesienie separacji ? wzór z omówieniem
W świetle art. 61[6] par.1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego separacja możne zostać zniesiona na zgodny wniosek współmałżonków.

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres