PORADY UŻYTKOWNIKA: marcin.zaborek
 
marcin.zaborek   |   09 marca 2012
RODK- Opinia Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w sprawach o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, rozwód, ustalenie miejsca pobytu dziecka oraz w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej.
W trakcie postepowań sądowych w sprawach rodzinnych niejednokrotnie konieczne jest zasięgnięcie opinii biegłych celem uzyskania kompleksowej, pełnej diagnozy problemu związanego z funkcjonowaniem rodziny. Oczywiście, podstawą...
marcin.zaborek   |   20 stycznia 2012
Kontakty a decyzje w sprawach dziecka
Sądowe uregulowanie kontaktów jednego rodzica z dzieckiem w sytuacji, gdy każde z rodziców małoletniego ma pełną władzę rodzicielską, nie wyklucza zaistnienia sporu w kwestii istotnej dla dziecka. Wówczas na podstawie art....
marcin.zaborek   |   18 stycznia 2012
Kiedy należy wnosić o zmianę ustalonych kontaktów z dzieckiem?
Zgodnie z treścią art. 1135 k.r. i o. ?Sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka?. Wniosek o zmianę kontaktów uregulowanych przez Sąd Okręgowy w wyroku rozwodowym, jak...
marcin.zaborek   |   18 stycznia 2012
Miejsce zamieszkania dziecka
Zgodnie z treścią art. 26 kodeksu cywilnego: §1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska...
marcin.zaborek   |   15 grudnia 2011
Gdy dziecko nie chce spotkać się z rodzicem w ustalonym przez sąd terminie kontaktów
W swoim doświadczeniu kuratora zawodowego wielokrotnie spotykałem się z sytuacją, gdy dziecko nie chciało spotykać się z uprawnionym do kontaktów rodzicem. Często reakcją małoletniego był płacz, ucieczka do innego pokoju,...
marcin.zaborek   |   13 listopada 2011
Przymusowe odebranie małoletniego na kontakty z uprawnionym przez kuratora sądowego
Wielokrotnie podczas wykonywania obowiązków służbowych kuratora sądowego spotykałem się z sytuacją, w której pomimo prawomocnego postanowienia sądu regulującego kontakty z dzieckiem, uprawniony nie mógł ich realizować z...
marcin.zaborek   |   13 listopada 2011
Zakaz kontaktów z dzieckiem ? zakaz styczności
Zgodnie z art. 1132 § 1 k.r. i o., jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd ograniczy kontakty rodzica z dzieckiem. Paragraf 2 powołanego przepisu uszczegóławia możliwe formy ograniczeń wskazując, iż sąd może w szczególności:...
marcin.zaborek   |   11 listopada 2011
Udział kuratora w kontaktach z dzieckiem, a nadzór kuratora nad kontaktami z dzieckiem
Kontakty z małoletnim mogą się odbywać w obecności kuratora sądowego w trybie art. 113 2 § 2 pkt. 3 k.r.i o. (udział). Wówczas obowiązkiem kuratora jest dopilnowanie terminowości wyznaczonego kontaktu tj. godziny rozpoczęcia...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres