www.prawnik-online.eu   »   Szkolenia   »   Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa ?Arbitraż ? między teorią a praktyką?

redakcja 23 kwietnia 2012 Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa ?Arbitraż ? między teorią a praktyką?

Idea polubownego rozwiązywania sporów jest bliska studentom Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Została ona zaszczepiona przez rzeszowskiego pioniera sądownictwa polubownego Prof. UR dr hab. Jana Olszewskiego Kierownika Zakładu Prawa Handlowego i Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji UR, a zarazem pierwszego Prezesa Podkarpackiego Stałego Sądu Polubownego – Arbitrażowego działającego w Rzeszowie.

Już w zeszłym roku odbyła się pierwsza lokalna Konferencja Arbitrażowa organizowana przez Koło Naukowe Prawa Handlowego i Gospodarczego Amicus Curiae oraz Samorząd Studentów.
W tym roku wraz ze wsparciem Grupy Lokalnej ELSA Rzeszów oraz autorytetem najwyższej klasy specjalistów – Prof. Nadzw. dr hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego - byłego Ministra Sprawiedliwości, Prof. UŚ dr hab. Bernadetty Fuchs, mec. Andrzeja Kąkoleckiego, Prezesa Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej Włodzimierza Brycha oraz innych zaproszonych Gości, zostanie zorganizowana pierwsza Ogólnopolska Studencka Konferencja Arbitrażowa w Rzeszowie.

Rejestrację uczestnictwa należy zgłaszać podając Imię i Nazwisko oraz reprezentowaną instytucję pod adresem mailowym:  konferencjaarbitrazowa@o2.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie internetowej konferencji: http://konferencjaarbitrazowa.wordpress.com


Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa

 

„Arbitraż – między teorią a praktyką”

 

ZARYS PROGRAMU 

 

09:00 – 09:30 – rejestracja uczestników i prelegentów konferencji.

09:30 – 09:45 – Oficjalne otwarcie konferencji.

09:45 – 12:30 – I PANEL – Teoretyczno-prawne zagadnienia arbitrażowe 

1. „Determinanty sprzyjające oraz wstrzymujące rozwój arbitrażu” – Wystąpienie inaugurujące – Prof. UR dr hab. Jan Olszewski   (Kierownik Zakładu Prawa Handlowego
i Gospodarczego UR, Prezes Podkarpackiego Stałego Sądu Polubownego – Arbitrażowego
w Rzeszowie);

2. „Polubowne rozwiązywanie sporów  u schyłku starożytności oraz  w pierwszych wiekach średniowiecza” – mgr Tomasz Drozdowski (Asystent w Zakładzie Teorii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych UR);

3. „Niewykonalność zapisu na sąd polubowny” -dr Roman Uliasz  (Adiunkt  w Zakładzie Prawa Handlowego i Gospodarczego UR, radca prawny, Arbiter PSSP-A); 

4. „Rektyfikacja orzeczeń sądu arbitrażowego” -dr Aneta Arkuszewska(Kierownik Zakładu Prawa Cywilnego UR); 

5. „Egzekucja wyroku sądu arbitrażowego” – mgr Tomasz Faliszek (Doktorant Uniwersytetu Śląskiego)  

6. „Decyzja zobowiązująca jako instrument polubownego zakończenia sporu przed Prezesem UOKiK” – mgr Tomasz Miśko (Asystent w Zakładzie Prawa Handlowego
 i Gospodarczego UR, Sekretarz PSSP-A);

7.  „Rola i miejsce alternatywnych metod rozwiązywania sporów w wykonywaniu postanowień rozporządzenia nr 261/2004 WE przez władze lotnicze Państw Członkowskich UE” – mgr Jakub Sznajder (Asystent w Zakładzie Prawa Handlowego i Gospodarczego UR, Opiekun Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w Rzeszowie) ;

8. „Wybrane aspekty stosowania regulacji UNCITRAL w sporach inwestycyjnych”
-mgr Elżbieta Małecka (Doktoranta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego);

12:40 – 12:50 – Dyskusja.

12:50 – 13:30 – Przerwa kawowa.

13:30 – 15:30 – II PANEL – Praktyczne aspekty oraz możliwości zastosowania arbitrażu

   1. „Działalność Sądu Arbitrażowego przy RIG” – Prof. UŚ dr hab. Bernadetta Fuchs
(Samodzielny Pracownik Naukowy w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Uniwersytetu Śląskiego, Prezes Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach);

   2. „Charakterystyka  dzielności i struktura Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl.”  - Prof. Nadzw. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski  (były Minister Sprawiedliwości, wieloletni adwokat,  Kierownik Katedry Prawa Karnego WSPiA Przemyśl – Rzeszów, Prezes Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl);

3.  „Arbitraż okiem sędziego sądu państwowego” – dr Paweł Janda (Sędzia Trybunału Stanu,  Prezes Sądu Rejonowego w Rzeszowie, adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego UR); 

4.  „Praktyczne aspekty postępowań arbitrażowych -  dobre i złe praktyki ” – mec. Andrzej Kąkolecki (Redaktor Naczelny Biuletynu Arbitrażowego, Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz wielu innych sądów arbitrażowych w kraju i zagranicą, radca prawny);

5. „Doświadczenie arbitrażu  Państw Europy Środkowo-Wschodniej” –Włodzimierz Brych
(Prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej);

6. „Praktyczne możliwości zastosowania arbitrażu w sektorze energetycznym” – mgr Łukasz Mroczyński – Szmaj  (Asystent w Zakładzie Prawa Handlowego i Gospodarczego UR, Opiekun Koła Naukowego Prawa Handlowego i Gospodarczego UR); 

7. „Funkcjonowanie Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego”
– mgr Radosław Froń (Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego, przedsiębiorca);

8. „Arbitraż w umowach budowlanych, opartych na wzorcach umownych FIDAC” mgr Nina Leśko (Doktorantka Uniwersytetu Śląskiego, aplikantka adwokacka);

15:30 – 16:00 – III PANEL – Referaty studenckie.

Referaty w tej części zostaną wybrane przez komisję konkursową.

16.00  – 16:10 – Dyskusja.

16:10 – 16:30 – Oficjalne zakończenie konferencji.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: arbitraż konferencja naukowa
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1578    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres