PORADY UŻYTKOWNIKA: prawnik
 
prawnik   |   01 marca 2012
Działalność gospodarcza a rozliczenie dochodu ze zwolnienia lekarskiego
Mąż prowadzi działalność gospodarczą, jest ryczałtowcem, a zatem PIT za 2010 rok rozliczył do końca stycznia 2011 r., ale w 2010 roku był na zwolnieniu lekarskim, więc musi rozliczyć również ten dochód. Czy mogłabym się...
prawnik   |   27 lutego 2012
KODEKS WYBORCZY - spis treści
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów, przeprowadzania oraz warunki ważności wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do...
prawnik   |   26 lutego 2012
Dział I Rozdział 1 Przepisy ogólne
Art. 1. Kodeks wyborczy określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów, przeprowadzania oraz warunki ważności wyborów: 1) do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej; 2) Prezydenta Rzeczypospolitej...
prawnik   |   26 lutego 2012
Dział I Rozdział 2 Prawa wyborcze
Art. 10. § 1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma: 1) w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej - obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat; 2) w wyborach do...
prawnik   |   26 lutego 2012
Dział I Rozdział 3 Obwody głosowania
Art. 12. § 1. W wyborach głosowanie przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 14 § 1 i art. 15 § 1. § 2. Podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje...
prawnik   |   26 lutego 2012
Dział I Rozdział 4 Rejestr wyborców
Art. 18. § 1. Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. § 2. Rejestr wyborców stanowi zbiór danych osobowych z ewidencji ludności, o których mowa w § 7. W...
prawnik   |   26 lutego 2012
Dział I Rozdział 5 Spis wyborców
Art. 26. § 1. Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców. § 2. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.
prawnik   |   26 lutego 2012
Dział I Rozdział 5a Przekazywanie informacji o wyborach wyborcom niepełnosprawnym
Art. 37a. § 1. Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o: 1) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania; 2) lokalach obwodowych komisji wyborczych, o...


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres