www.prawnik-online.eu   »   Tag: prawo o ruchu drogowym
TAG: prawo o ruchu drogowym
WYNIKÓW: 22
redaktor   |   02 czerwca 2015
Zaostrzono prawo dla polskich kierowców
Już ponad 700 polskich kierowców straciło prawo jazdy na okres 3 miesięcy w wyniku nowelizacji przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Ustawy o kierujących pojazdami. Nowe przepisy weszły w życie 18 maja 2015 r., a ich celem...
prawnik   |   04 listopada 2011
KODEKS DROGOWY - SPIS TREŚCI
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602
prawnik   |   04 listopada 2011
DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE
Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu; 2) zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu; 3) wymagania w stosunku do osób kierujących...
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział 1 Zasady ogólne
Art. 3. 1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga - szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie...
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział 2 Ruch pieszych
Art. 11. 1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem...
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział 3 Ruch pojazdów
Oddział 1 Zasady ogólne Art. 16. 1. Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny. 2. Kierujący pojazdem, korzystając z drogi dwujezdniowej, jest obowiązany jechać po prawej jezdni; do jezdni tych nie wlicza się...
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział 4 Ruch zwierząt
Art. 35. 1. Jazda wierzchem i pędzenie zwierząt powinny się odbywać po drodze przeznaczonej do pędzenia zwierząt. W razie braku takiej drogi jazda wierzchem i pędzenie zwierząt mogą odbywać się po poboczu, a jeżeli brak jest...
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział 5 Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach
Art. 38. Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego: 1) dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem; 2)...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres