www.prawnik-online.eu   »   Tag: prawo o ruchu drogowym
TAG: prawo o ruchu drogowym
WYNIKÓW: 22
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział 1 Warunki techniczne pojazdów
Art. 66. 1. Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego: 1) nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu...
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział 2 Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu
Art. 71. 1. Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo...
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział 2a Centralna ewidencja pojazdów
Art. 80a. 1. Tworzy się centralną ewidencję pojazdów, zwaną dalej ?ewidencją". 2. W ewidencji gromadzi się dane i informacje o pojazdach zarejestrowanych oraz o ich właścicielach lub niektórych posiadaczach. 3. W...
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział 3 Badania techniczne pojazdów
Art. 81. 1. Właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest obowiązany przedstawiać go do badania technicznego. 2. Badania...
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział 1 Uprawnienia do kierowania
Art. 87. 1. Kierującym może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz spełnia jeden z warunków określonych w pkt 1-3: 1) posiada wymagane umiejętności do...
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział 1a Centralna ewidencja kierowców
Art. 100a. 1. Tworzy się centralną ewidencję kierowców, zwaną dalej ?ewidencją". 2. W ewidencji gromadzi się dane o osobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajami,...
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział 2 Szkolenie i egzaminowanie
Art. 101. Osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy albo pozwolenia, a...
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział 2b Doskonalenie umiejętności osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem silnikow
Art. 115f. 1. Doskonalenie umiejętności osób posiadających uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prowadzone w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. 2. Ośrodek doskonalenia techniki jazdy może być prowadzony przez:...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres