www.prawnik-online.eu   »   Tag: sprzedaż
TAG: sprzedaż
WYNIKÓW: 25
prawnik   |   19 marca 2012
Sprzedaż używanych przedmiotów a podatek dochodowy
Jestem osobą bezrobotną. Nie prowadzę działalności gospodarczej. Sprzedaję moje rzeczy używane. Wszystkie przedmioty, które sprzedałam były przetrzymane przez okres większy niż 6 miesięcy od chwili ich nabycia i wartość...
prawnik   |   16 marca 2012
Zwolnienie z podatku od przychodu ze sprzedaży nieruchomości - dla kogo ?
W 2005 roku otrzymałem w ramach darowizny mieszkanie. Obecnie będę je sprzedawał. W jakiej wysokości podatek będę musiał zapłacić, jaki formularz PIT należy złożyć i w jakim terminie od daty sprzedaży?
prawnik   |   03 listopada 2011
Dział I. PRZEPISY OGÓLNE
Art. 535. Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Art. 5351. Przepisy...
prawnik   |   03 listopada 2011
Rozdział I Sprzedaż na raty
Art. 583. § 1. Sprzedażą na raty jest dokonana w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaż rzeczy ruchomej osobie fizycznej za cenę płatną w określonych ratach, jeżeli według umowy rzecz ma być kupującemu wydana...
prawnik   |   03 listopada 2011
Rozdział II Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej. Sprzedaż na próbę
Art. 589. Jeżeli sprzedawca zastrzegł sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia ceny, poczytuje się w razie wątpliwości, że przeniesienie własności rzeczy nastąpiło pod warunkiem zawieszającym. Art. 590....
prawnik   |   03 listopada 2011
Rozdział III Prawo odkupu
Art. 593. § 1. Prawo odkupu może być zastrzeżone na czas nie przenoszący lat pięciu; termin dłuższy ulega skróceniu do lat pięciu. § 2. Prawo odkupu wykonywa się przez oświadczenie sprzedawcy złożone kupującemu. Jeżeli...
prawnik   |   03 listopada 2011
Rozdział IV Prawo pierwokupu
Art. 596. Jeżeli ustawa lub czynność prawna zastrzega dla jednej ze stron pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby druga strona sprzedała rzecz osobie trzeciej (prawo pierwokupu), stosuje się w braku przepisów...
lukasz.teclaw@gmail.com   |   13 maja 2011
Co zrobić gdy podałem błędną cenę towaru, a kupujący żąda ode mnie jego wydania?
Dość często ma miejsce sytuacja gdy sprzedający błędnie określił cenę lub inne istotne właściwości sprzedawanej rzeczy (np. ilość). Jakie prawa przysługują mu w takim przypadku? Czy może skutecznie uchylić się od...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres