www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo administracyjne   »   Tryb zaskarżenia uchwały, czyli co robić, gdy prawo miejscowe narusza nasze interesy

MartynaW 03 października 2011 Tryb zaskarżenia uchwały, czyli co robić, gdy prawo miejscowe narusza nasze interesy

W życiu codziennym zdarzają się sytuacje, gdy w ocenie mieszkańców akty prawa miejscowego działają  na ich niekorzyść. Wówczas często padają zdania o „państwie bezprawia”, czy o „samowoli urzędników”. Warto jednak wiedzieć, że nie musimy od razu godzić się na niekorzystne regulacje, a prawo przewiduje trzy drogi do zmiany lub wpływu na prawo, obowiązujące w naszej „małej ojczyźnie”.

Sposób 1: udział w sesjach rady

Prawo gwarantuje możliwość udziału obywateli w stanowieniu prawa, co z kolei wyraża się między innymi w prawie do udziału w sesjach rady gminy lub miasta. Co więcej, jako mieszkańcy mamy prawo również do zabrania głosu i przedstawienia swojego punktu widzenia. Oczywiście jest to dobre wyjście tylko w sytuacji, gdy nowej uchwały jeszcze nie podjęto. Ponadto wiąże się to z poświeceniem dużej ilości wolnego czasu – pod warunkiem oczywiście, że takim dysponujemy.

Sposób 2: Wezwanie do usunięcia naruszenia

Art. 101 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że  każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.

Powyższy przepis stanowi zatem, że pierwszym krokiem do zaskarżenia obowiązującej już uchwały jest wezwanie do usunięcia naruszenia. Ustawa, ani rozporządzenia wykonawcze nie precyzują jak ma wyglądać tego typu wezwanie. Jednak z całą pewnością możemy stwierdzić, że z takiego pisma musi jasno wynikać żądanie zmiany lun uchylenia uchwały. Ponadto wnioskodawca powinien precyzyjnie wskazać interes prawny, który został naruszony.

Z analizy bogatego orzecznictwa można wywnioskować, że wspomniany interes musi być rzeczywisty (a nie potencjalny), skonkretyzowany i indywidualny, a uchwała powinna  być nie tylko niezgodna z prawem, ale także „godzić w sferę prawną skarżącego” (cyt. z orzeczenia NSA II CSK 24/09). Samo stwierdzenie, że uchwała narusza prawo nie daje uprawnienia do jej skarżenia.

Omawiane wezwanie do usunięcia naruszenia przysługuje tylko raz i jest szansą, by sprawę rozwiązać bez udziału sądu. Rada gminy ma miesiąc, liczony od daty wpłynięcia wezwania, na udzielenie nam odpowiedzi. Jeśli rada gminy odpowie negatywnie lub też w żaden sposób nie ustosunkuje się do wezwania – wówczas przysługuje nam prawo do skierowania sprawy do sądu.

Sposób 3: Sąd

Formą zwrócenia się do sądu jest złożenie skargi na obowiązującą uchwałę, która narusza nasz interes prawny. Termin na jej wniesienie upływa sześćdziesiątego dnia od wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia. Sądem właściwym jest sąd administracyjny, przy czym istotne jest to, że skargę można złożyć w imieniu własnym lub jako reprezentant grupy mieszkańców, którzy wyrażą na to pisemną zgodę.

Jedynym ograniczeniem w tej kwestii jest fakt, że jeśli sprawa już była rozpatrywana przez sąd administracyjny, który tę skargę oddalił – wówczas nie przysługuje nam prawo do wniesienia skargi do sądu.

Słowo podsumowania

Podsumowując, prawo przewiduje trzy możliwości wywierania wpływu na decyzję rady gminy/miasta. Udział w sesjach jest sposobem prewencyjnym, skutecznym tylko w sytuacji, gdy uchwała jeszcze nie została podjęta i trwają debaty na temat projektu. Złożenie skargi do sądu jest natomiast pomysłem radykalnym, ale też często skutecznym. Należy jednak pamiętać, że skierowanie sprawy na drogę sądową musi być zawsze poprzedzone wezwaniem do usunięcia naruszenia. Ze względów praktycznych warto zadbać, by mieć potwierdzenie złożenia lub nadania (np. na poczcie) takiego pisma.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: uchwała akty prawa miejscowego
Ocena: 3,77
Martyna Wosion
Kontakt: martyna.wosion@gmail.com
PORADY: 13    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1