www.prawnik-online.eu   »   Tag: wyrok
TAG: wyrok
WYNIKÓW: 20
prawnik   |   27 stycznia 2012
Podanie o wydanie prawomocnego wyroku
Wzór podania o wydanie prawomocnego wyroku.
prawnik   |   31 grudnia 2011
Sentencja wyroku - definicja
Sentencja wyroku - część orzeczenia w postaci wyroku.
prawnik   |   11 grudnia 2011
Wyrok - definicja
Wyrok - orzeczenie sądu co do istoty sprawy, kończące postępowanie w sprawie, wydane zwykle po przeprowadzeniu rozprawy.
redakcja   |   04 listopada 2011
Wyrok z dnia 20 sierpnia 2009 r. Sąd Najwyższy II CSK 137/09
Od chwili dokonanego przez powoda wezwania o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu w zakresie odpowiadającym treści służebności należy pozwanego uważać za osobę będącą w złej wierze (art. 224 § 2 k.c.),...
redakcja   |   21 października 2011
Wyrok TK z dnia 16 marca 2010 r. Sygn. akt K 24/08* 22/3/A/2010
Wyrok TK z dnia 16 marca 2010 r. Sygn. akt K 24/08* 22/3/A/2010
redaktor   |   08 października 2011
Wniosek o wydanie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem - wzór z omówieniem
W jakim terminie należy złożyć do sądu wniosek o wydanie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem? Jak wygląda jego przykładowy wzór ? Odpowiedzi na te pytania zawiera niniejszy artykuł.
redaktor   |   03 sierpnia 2011
Karny areszt domowy - na czym będzie polegał
Areszt domowy ? ma być nowym środkiem zapobiegawczym stosowanym wobec oskarżonego, wykonywanym z użyciem aparatury monitorującej, zainstalowanej w miejscu jego zamieszkania.Wynika to z projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny,...
lukasz.teclaw@gmail.com   |   30 maja 2011
Wyrok nakazowy ? jak napisać sprzeciw ?
Komu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu ? Jakie są jego skutki ? Kiedy wyrok nakazowy staje się prawomocny ?

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres