www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Zarząd majątkiem małoletniego

redakcja 06 maja 2011 Zarząd majątkiem małoletniego

Zarząd ten obejmuje podejmowanie czynności faktycznych orazczynności prawnych odnoszących się do składników majątku dziecka, np. naprawy i konserwacjasprzętu, pobieranie pożytków z nieruchomości, lokowanie środków pieniężnych na rachunkubankowym, wynajmowanie lokalu itd.
W wykonywaniu tego atrybutu rodzice doznają jednakistotnych ograniczeń, mianowicie: 
sprawowany przez rodziców zarząd nie obejmuje: zarobków dziecka, przedmiotówoddanych dziecku do swobodnego użytku oraz przedmiotów przypadających dzieckuz tytułu darowizny lub testamentu, jeżeli darczyńca lub testator wyłączył rodziców odzarządzania nimi, bez zezwolenia sądu opiekuńczego rodzicom nie wolno dokonywać czynnościprzekraczających zakres zwykłego zarządu (np. zbycie lub obciążenie należącej do dzieckanieruchomości), ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko, przynoszonym przez majątek dziecka dochodem rodzice mają obowiązek obracać przedewszystkim na potrzeby dziecka oraz wychowującego się razem z nim rodzeństwa, a dopieroewentualne nadwyżki mogą oni przeznaczyć na inne uzasadnione potrzeby rodziny.

Czynności prawne w imieniu dziecka podejmują reprezentujący je rodzice – jako jegoprzedstawiciele ustawowi, przy czym każdy z rodziców może działać w tym charakterze samodzielnie. Reprezentacja obejmuje dokonywanie czynności prawnych (np. zawieranie umów)oraz podejmowanie czynności w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi (np. wytoczenie powództwa, wniesienie apelacji od wyroku, wniesienie odwołania od decyzjiadministracyjnej). Rodzice reprezentują dziecko zarówno w sprawach dotyczących jego osoby, jaki związanych ze sprawowanym przez nich zarządem majątkiem dziecka. Rodzice nie mogą jednakreprezentować dziecka przy czynnościach prawnych:
między dziećmi pozostającymi pod ich władzą rodzicielską, między dzieckiem, a jednym z rodziców lub jego małżonkiem, chyba, że chodzi o bezpłatneprzysporzenia na rzecz dziecka lub należne mu od drugiego rodzica alimenty.

W tych wypadkach dziecko jest reprezentowane przez kuratora ustanowionego przez sądopiekuńczy.
Władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom. Jeżeli jeden z rodziców nie żyje, bądźteż władza rodzicielska jemu nie przysługuje, władza ta należy w całości do drugiego z rodziców.Gdy władza przysługuje obojgu rodzicom, każdy z nich jest obowiązany i uprawniony do jejwykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka (np. zgoda na wyjazd dziecka za granicę,wybór kierunku jego dalszego kształcenia) rodzice rozstrzygają wspólnie. Jeżeli nie mogą osiągnąć porozumienia, rozstrzygnięcie podejmuje sąd opiekuńczy.

Żródło: http://www.krn.org.pl/

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: zarząd majątek małoletni
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1581    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres