www.prawnik-online.eu   »   Tag: ZUS
TAG: ZUS
WYNIKÓW: 134
redakcja   |   23 marca 2011
Dodatki do emerytur i rent.
Są to świadczenia pieniężne wypłacane osobom uprawnionym do emerytury lub renty po spełnieniu ściśle określonych warunków.
redakcja   |   23 marca 2011
Wysokość rent i zasady jej ustalania.
Podstawę wymiaru stanowi wynagrodzenie, od którego ubezpieczony miał naliczane składki na ubezpieczenie społeczne.
redakcja   |   23 marca 2011
Kto podlega ubezpieczeniu rentowemu ?
Ubezpieczenie rentowe gwarantuje świadczenia pieniężne, w przypadku utraty dochodów pieniężnych związanej z wystąpieniem ryzyka inwalidztwa (niezdolność do pracy lub śmierć żywiciela).
redakcja   |   15 marca 2011
Dla kogo renta z tytułu niezdolności do pracy ?
Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki: jest niezdolna do pracy, ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy, niezdolność do pracy powstała w okresach ściśle...
redakcja   |   15 marca 2011
Renta z tytułu niezdolności do pracy.
Renta inwalidzka przysługuje osobie, którą uznano za całkowicie lub częściowo niezdolną do wykonywania pracy zarobkowej z powodu stanu zdrowia.
redakcja   |   15 marca 2011
Składka na ubezpieczenie rentowe.
Składka na ubezpieczenie rentowe wynosi 6 proc. podstawy wymiaru składki.
redakcja   |   15 marca 2011
Wysokość renty socjalnej.
Renta socjalna przyznawana jest w stałej wysokości, wynoszącej 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renta ta podlega waloryzacji na zasadach i w trybie określonym w przepisach ustawy emerytalnej.
redakcja   |   14 marca 2011
Emerytura czy praca - emeryt musi wybrać
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, realizując ustawowy obowiązek wysłał informację o konieczności rozwiązania umowy o pracę do wszystkich świadczeniobiorców wskazanych w nowelizacji ustawy emerytalnej z grudnia 2010 roku.

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres