www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Alimenty
KATEGORIA: Alimenty Kanał RSS
WYNIKÓW: 103
redaktor   |   17 kwietnia 2012
Alimenty na  rodziców od pełnoletnich dzieci ? kiedy?
O alimenty od pełnoletniego dziecka może wystąpić rodzic biologiczny lub rodzic adopcyjny, jeżeli znalazł się w niedostatku.
redaktor   |   16 kwietnia 2012
Pozew o alimenty - rodzice dziecka nie są małżeństwem i mieszkają osobno
Rodzice małoletniego powoda są stanu wolnego i mieszkają osobno. Ojciec dziecka początkowo odwiedzał je raz w tygodniu. Podjął pracę i co miesiąc przekazywał określoną kwotę na potrzeby dziecka do rąk jego matki. Po...
redakcja   |   28 marca 2012
Pozew o zniesienie obowiązku alimentacyjnego - wzór z uzasadnieniem i objaśnieniem
Poniżej umotywowany wzór pozwu o zniesienie obowiązku alimentacyjnego. W uzasadnieniu pozwu powód wskazuje, że nie jest w stanie płacić alimentów pozwanej. Powód twierdzi, że wykonywanie obowiązku alimentacyjnego wiąże się...
redakcja   |   27 marca 2012
Oświadczenie o uchyleniu się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego
Oświadczenie o uchyleniu się od obowiązku alimentacyjnego składa osoba zobowiązana (rodzic) względem osoby uprawnionej (dziecka) lub pełnomocnik rodzica / rodziców. Oświadczenie to składa się celem uchylenia się od obowiązku...
redaktor   |   25 marca 2012
Świadczenia  z Funduszu Alimentacyjnego -  jakie warunki należy spełnić?
Osobą uprawnioną do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone alimenty od jednego z rodziców (wyrok sądowy lub ugoda sądowa), a ich egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna.
redaktor   |   25 marca 2012
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego - ustalenie kryterium dochodowego
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
prawnik   |   11 marca 2012
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - wzór
Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania...
prawnik   |   16 lutego 2012
Fundusz alimentacyjny
Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa. Jeżeli w okresie ostatnich dwóch miesięcy, niezależnie od podejmowanych przez komornika czynności, nie...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1