www.prawnik-online.eu   »   Tag: alimenty
TAG: alimenty
WYNIKÓW: 92
redakcja   |   15 kwietnia 2012
Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty - wzór z omówieniem
Poniżej uzasadniony wzór pozwu, w którym matka dziecka wnosi o ustalenie ojcostwa i zasądzenie alimentów na małoletnie dziecko. Pozew o ustalenie ojcostwa może wnieść dziecko, domniemany ojciec oraz matka dziecka, każde z w.w....
redakcja   |   28 marca 2012
Pozew o zniesienie obowiązku alimentacyjnego - wzór z uzasadnieniem i objaśnieniem
Poniżej umotywowany wzór pozwu o zniesienie obowiązku alimentacyjnego. W uzasadnieniu pozwu powód wskazuje, że nie jest w stanie płacić alimentów pozwanej. Powód twierdzi, że wykonywanie obowiązku alimentacyjnego wiąże się...
redakcja   |   27 marca 2012
Oświadczenie o uchyleniu się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego
Oświadczenie o uchyleniu się od obowiązku alimentacyjnego składa osoba zobowiązana (rodzic) względem osoby uprawnionej (dziecka) lub pełnomocnik rodzica / rodziców. Oświadczenie to składa się celem uchylenia się od obowiązku...
redaktor   |   25 marca 2012
Świadczenia  z Funduszu Alimentacyjnego -  jakie warunki należy spełnić?
Osobą uprawnioną do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone alimenty od jednego z rodziców (wyrok sądowy lub ugoda sądowa), a ich egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna.
redaktor   |   25 marca 2012
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego - ustalenie kryterium dochodowego
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
prawnik   |   11 marca 2012
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - wzór
Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania...
prawnik   |   16 lutego 2012
Fundusz alimentacyjny
Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa. Jeżeli w okresie ostatnich dwóch miesięcy, niezależnie od podejmowanych przez komornika czynności, nie...
prawnik   |   16 lutego 2012
Alimenty - uwagi dotyczące postępowania egzekucyjnego
Za prowadzenie czynności egzekucyjnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres