www.prawnik-online.eu   »   Szkolenia   »   ARBITRAŻ ? JAK ZAOSZCZĘDZIĆ CZAS I PIENIĄDZE NA SPORACH PRAWNYCH

IIR 07 lutego 2011 ARBITRAŻ ? JAK ZAOSZCZĘDZIĆ CZAS I PIENIĄDZE NA SPORACH PRAWNYCH

Poza merytorycznymi prelekcjami znakomitych Prelegentów z Kancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz, zdobędą Państwo praktyczne umiejętności:
• Wyboru właściwego arbitra, w oparciu o najważniejsze kryteria
• Będą mieli Państwo możliwość uczestniczenia w symulacji postępowania dowodowego przed sądem arbitrażowym
Zostanie przeprowadzona również z Państwa udziałem symulacja wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego w oparciu o rzeczywisty wyrok

Zapraszam do udziału

Aneta Woś
kierownik projektu
aneta.wos@iir.pl
tel.: 22 420 55 30
faks: 22 420 55 01


Program:

I.    
DLA KOGO ARBITRAŻ? RZECZYWISTE ZALETY I WADY ARBITRAŻU

II.   PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ARBITRAŻU

·   regulacje ustawowe

·   regulaminy sądów polubownych

·   zapis na sąd polubowny

·   relacja między klauzulą arbitrażową a regulaminami stałych sądów arbitrażowych i/albo Regulaminem Arbitrażowym UNCITRAL

III.  ZASADY WSPÓŁPRACY PRAWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW/PRAWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH CO DO ARBITRAŻU:

przed wszczęciem postępowania

 • czy przy danej umowie lepszym forum rozstrzygania sporów byłby sąd powszechny czy arbitrażowy – zagadnienie zdatności arbitrażowej
 • wybór sądu arbitrażowego (instytucjonalny albo ad hoc)
 • zasady konstruowania korzystnych dla danej strony, a zarazem zgodnych z prawem, klauzul arbitrażowych (w szczególności co do ewentualnego wykorzystania dodatkowych elementów klauzuli: liczby arbitrów, kompetencji arbitrów, prawa właściwego dla danego sporu, języka postępowania, miejsca postępowania, czasu postępowania);
 • audyt umów arbitrażowych pod kątem występowania w nich klauzul arbitrażowych i możliwej zmiany/usunięcia danej klauzuli
 • analiza zaproponowanej klauzuli i ewentualne możliwe sugestie jej modyfikacji

po wszczęciu postępowania 

 • wezwanie na arbitraż/odpowiedź na wezwanie na arbitraż – elementy wymagane i zalecane
 • wybór arbitra/arbitrów oraz audyt arbitra/arbitrów zaproponowanych przez drugą stronę oraz arbitra przewodniczącego
 • współpraca przy ocenie rzetelności i obiektywności zespołu orzekającego i ewentualne podejmowanie działań mających na celu usunięcie naruszeń prawa lub regulaminów
 • współpraca przy postępowaniu dowodowym
 • współpraca przy wykonaniu/uznaniu korzystnego orzeczenia albo podważeniu niekorzystnego orzeczenia

IV.   KOSZTY ARBITRAŻU 

 • rodzaj sądu arbitrażowego (instytucjonalny albo ad hoc, krajowy albo zagraniczny), a koszty arbitrażu.

V.    ARBITRZY 

·   cechy dobrego arbitra (doświadczenie kandydata, badanie profilu orzecznictwa, skuteczności rozumianej jako terminowe i rzetelne wywiązywanie się z obowiązków arbitra)

·   zasady wyboru arbitra (m.in. Wytyczne IBA dotyczące konfliktów interesów w międzynarodowym arbitrażu)

·   zasady kontaktów z arbitrem/arbitrami

VI.  POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE

·   podstawowe podobieństwa i różnice względem postępowania przed sądem powszechnym

·   możliwe planowanie rozprawy arbitrażowej

·   postępowanie dowodowe (m.in. możliwość wykorzystania Regulaminu dowodowego IBA)

·   zabezpieczenie roszczeń w postępowaniu arbitrażowym

·   zasady dotyczące poufności w postępowaniu arbitrażowym

·   kwestie szczegółowe: wpływ upadłości na postępowanie arbitrażowe; arbitraż wielostronny; arbitraż a mediacja; dostęp do akt innego postępowania arbitrażowego; związanie wyrokiem innego sądu arbitrażowego

VII.   WYROK ARBITRAŻOWY – I CO DALEJ

·   korzystny → konieczne stwierdzenie wykonalności/uznanie (dotyczy wyroków wydanych w RP i zagranicą) – omówienie możliwych kontrargumentów w razie wniesienia przez drugą stronę skargi o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego;

·   niekorzystny → możliwa skarga o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego (dotyczy wyroków wydanych w RP) – omówienie możliwych zarzutów przeciwko rozstrzygnięciu sądu arbitrażowego

VIII.  CASE STUDY (z wykorzystaniem wiedzy uzyskanej podczas warsztatów):

·   analiza zagadnień praktycznych od wezwania na arbitraż po rozpoznanie przez sąd powszechny skargi o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego

·   przeprowadzenie symulacji wyboru arbitra w oparciu o kryteria, omawiane podczas warsztatów

·   przykładowe wnioski dowodowe przed sądem arbitrażowym

·   skarga o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego w oparciu o przykładowy wyrok oraz przedstawienie kontraargumentów

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: szkolenie arbitraż
Ocena: 3,00
Małgorzata IIR
PORADY: 1    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres