www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo budowlane   »   Prawo nieruchomości

redakcja 29 września 2021 Prawo nieruchomości

Do najważniejszych zaliczyć można Kodeks cywilny, Prawo budowlane, ustawę o gospodarce nieruchomościami oraz ustawę o księgach wieczystych i hipotece.

Na prawo nieruchomości składają się akty prawne, które regulują między innymi wszystkie aspekty związane z ewidencją czy obrotem nieruchomościami.                

Prawo budowlane

Prawo budowlane jest najważniejszym aktem prawnym regulującym zagadnienia związane z budową, nadzorem, projektowaniem, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych. Zawiera także zapisy związane z oddawaniem obiektów do użytkowania, sposobem uzyskiwania pozwolenia na budowę, miejscem realizacji inwestycji czy  postępowaniem w wypadku katastrofy budowlanej.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa o gospodarce nieruchomościami reguluje między innymi zasady pierwokupu nieruchomości, scalania i podziału nieruchomości, wyceny, gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, wywłaszczania oraz działalności zawodowej, której przedmiotem jest gospodarowanie nieruchomościami.

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

Prawo nieruchomości obejmuje również ustawę o księgach wieczystych i hipotece, która reguluje między innymi zasady prowadzenia ksiąg wieczystych, zasady funkcjonowania Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, a także zasady ustanawiania hipoteki, ochrony hipoteki, przenoszenia wierzytelności hipotecznej oraz zasady ustanawiania hipoteki przymusowej.

Prawo nieruchomości a księgi wieczyste

Księgi wieczyste to podstawowe źródło, na podstawie którego można określić stan prawny nieruchomości. Rejestry ksiąg wieczystych prowadzone są przez odpowiednie dla danego regionu wydziały wieczystoksięgowe sądów rejonowych. Prawa zawarte w księgach powinny odzwierciedlać stan faktyczny, jednak przed zakupem lub dzierżawą nieruchomości dobrze jest zweryfikować tę zgodność. W ten sposób można wyeliminować ryzyko powstania komplikacji z kredytem hipotecznym bądź sprzedażą nieruchomości. Należy pamiętać o tym, iż prawo do nieruchomości ujawnione w księdze wieczystej ma pierwszeństwo przed prawem nieujawnionym.

W Kodeksie postępowania cywilnego znajdują się przepisy dotyczące postępowania wieczystoksięgowego. Między innymi dotyczą one spraw w postępowaniach wieczystoksięgowych, dokonywania wpisów w księgach wieczystych, dokumentów stanowiących podstawę wpisu w księdze wieczystej oraz samego zakładania ksiąg wieczystych.

Ewidencja gruntów i budynków

Ewidencja gruntów i budynków prowadzona jest w systemie informatycznym i stanowi integralną część Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Ewidencje gruntów i budynków prowadzą starostowie lub prezydenci miast na prawach powiatu, a na ich podstawie tworzone są raporty obrazujące między innymi rejestr gruntów, budynków, lokali i mapę ewidencyjną.

Prawo nieruchomości to nie tylko ustawy

Prawo nieruchomości składa się z wielu aktów prawnych, ale ich znajomość nie wystarczy do przeprowadzenia audytu prawnego nieruchomości w sposób prawidłowy i kompleksowy. Kluczowa jest również znajomość aktualnego orzecznictwa sądów, które interpretują przepisy zawarte w wyżej opisanych aktach prawnych. Z tego względu w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stanem prawnym nieruchomości warto skonsultować się ze specjalistą, który doradzi jak postępować w danym przypadku.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres