www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo podatkowe   »   Podatek dochodowy   »   Kiedy PITY może podpisać pełnomocnik

redakcja 04 lutego 2017 Kiedy PITY może podpisać pełnomocnik

Pełnomocnictwo

Osobą upoważnioną do podpisywania deklaracji podatkowych jest najczęściej pełnomocnik. Pełnomocnictwa można udzielić osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych. Przedsiębiorca najczęściej udziela pełnomocnictwa księgowej/księgowemu lub innej osobie, która zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

Pełnomocnictwo składa się we właściwym urzędzie skarbowym właściwym w sprawach ewidencji podatników i płatników.  W treści należy podać dane identyfikacyjne, adres i kontakt podatnika (płatnika, inkasenta lub podmiotu zagranicznego), który udziela pełnomocnictwa, a także dane upoważnionej osoby. Należy też  wyszczególnić rodzaje deklaracji, których dotyczy pełnomocnictwo oraz podać okres, na jaki jest udzielane. Okres przez jaki pełnomocnik może podpisywać PITY (zeznania, informacje) można określić z góry lub pełnomocnictwo może być ustanowione na czas nieoznaczony, do odwołania.

Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez mocodawcę i pełnomocnika oraz złożone nie później niż w dniu deklaracji podatkowej.

W przypadku deklaracji elektronicznych pełnomocnictwo składa się na druku UPL-1, na którym podaje się dane mocodawcy i pełnomocnika oraz okres obowiązywania.

Pełnomocnictwo może być uwierzytelnione przez pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym. W takim przypadku  składa on uwierzytelniony przez siebie odpis udzielonego mu pełnomocnictwa i na druku UPL zamieszcza stosowną informację (art. 138a § 4 ustawy – Ordynacja podatkowa).

Odpowiedzialność podatnika

Pomimo udzielenia pełnomocnictwa innej osobie, podatnik nie jest zwolniony z odpowiedzialności za poprawność złożonych PIT-ów. Udzielenie pełnomocnictwa nie jest równoznaczne z przekazaniem odpowiedzialności. Pełnomocnik może wypełnić PITY, podpisać je i złożyć do urzędu skarbowego,  ale nie powstaje u niego obowiązek podatkowy. Za poprawną treść zeznania podatkowego oraz zapłatę należnego podatku jest odpowiedzialny podatnik. Jeśli pojawią się błędy związane zarówno z wypełnieniem deklaracji podatkowych, ich podpisaniem i składaniem złożeniem,  ich konsekwencje nie obciążają pełnomocnika, lecz płatnika.

Konsekwencje braku ważnego podpisu na deklaracji

PITY podpisane przez osobę, której nie zostało udzielone pełnomocnictwo, traktowane są przez organy skarbowe tak samo jak  niepodpisane w ogóle. Nie posiadają  żadnej mocy prawnej nawet w sytuacji, gdy zostały złożone we właściwym czasie i w jednym z przyjętych trybów. Urzędnicy skarbowi z reguły wzywają do uzupełnienia podpisu w przypadku stwierdzenia jego braku.  Ale musimy też liczyć się z konsekwencjami skarbowymi, jakimi są zagrożone PITY złożone po terminie.

Aby uniknąć kary za niezłożenie w terminie deklaracji podatkowej lub złożenie jej z nieważnym podpisem czy bez podpisu, podatnik może zdecydować o złożeniu do organu skarbowego tzw. “czynnego żalu”. Czynny żal jest przyznaniem się do popełnienia czynu zabronionego z podaniem przyczyny i prośbą o odstąpienie od kary. Równocześnie należy złożyć prawidłowo podpisaną deklarację podatkową, a także uiścić należne podatki. W przypadku składania deklaracji po terminie może wystąpić konieczność naliczenia  odsetek za okres opóźnienia.

Czynny żal nie zawsze będzie skuteczny. Nie zagwarantuje on uniknięcie konsekwencji skarbowych w przypadku, gdy podatnik:

  • otrzymał z organu skarbowego wezwanie w związku z popełnionym wykroczeniem skarbowym,
  • prowadzone jest  przez urząd skarbowy postępowanie kontrolne,
  • udowodniono podatnikowi zorganizowanie grupy lub nakłanianie innej osoby w celu popełnienia przestępstwa skarbowego.

Podpis pod deklaracją elektroniczną

PITy składane za pośrednictwem internetu można podpisać w formie uproszczonej. Nie jest wymagany podpis elektroniczny uwierzytelniony kwalifikowanym certyfikatem. Wystarczy prawidłowe podanie identyfikatora podatkowego NIP albo PESEL, danych personalnych - imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania oraz kwoty przychodu wynikającej z dowolnej deklaracji podatkowej złożonej rok wcześniej (lub 0 gdy żadne zeznanie w poprzednim roku nie było składane).

Prawidłowe podanie danych autoryzacyjnych stanowiących podpis jest warunkiem przyjęcia zeznania przez system e-deklaracje. Jeżeli system stwierdzi błędy, odrzuci deklaracje i poda kod oznaczający rodzaj błędu. Status poprawnie wypełnionych i podpisanych formularzy oznaczony jest kodem “200”. Otrzymanie takiego statusu po wysłaniu deklaracji pit online pozwala na pobranie UPO, które stanowi dowód złożenia zeznania i należy przechowywać je przez okres pięciu lat liczony od końca tego roku, w którym składamy PITY. UPO dostępne jest też w systemie e-deklaracje przez pięć lat.

Artykuł został opracowany we współpracy z portalem www.pitax.pl Łatwe podatki, oferującym poza możliwością bezpłatnego, sprawnego rozliczenia podatku i przesłania deklaracji pit elektronicznie, także dostęp do szerokiej bazy wiedzy podatkowej oraz  pomocy ze strony zespołu doświadczonych ekspertów.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: podatek dochodowy PIT rozliczenie roczne tekst sponsorowany
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres