www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Reklamacja   »   Przedsiębiorca nie uznał reklamacji towaru - co teraz?

wanda50plus 02 maja 2015 Przedsiębiorca nie uznał reklamacji towaru - co teraz?

Odwołanie od nieuznanej reklamacji

Jeżeli sprzedawca nie uznał reklamacji i udzielił takiej informacji w terminie  14 dni  konsument może odwołać się od odmowy uznania reklamacji.

Niniejsze odwołanie powinno zawierać:

 • miejscowość i datę,
 • oznaczenie konsumenta (imię, nazwisko, adres),
 • oznaczenie przedsiębiorcy (nazwa i adres przedsiębiorcy),
 • tytuł pisma: Odwołanie od negatywnego rozpatrzenia reklamacji,
 • treść pisma,
 • podpis konsumenta.

W treści pisma odwoławczego należy podać nr składanej reklamacji, przypomnieć co było przedmiotem reklamacji składanej z tytułu rekojmi, napisać z czym konsument  nie zgadza się  w piśmie odrzucającym reklamację, powołać się na właściwe przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) i odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. Tak może być w sytuacji, gdy towar zostal zakupiony po 25 grudnia 2014 roku.

W przypadku, gdy konsument zakupił towar przed wejściem w życie nowej ustawy konsumenckiej wtedy,  odwołując się od nieuznanej przez przedsiębiorcę reklamacji towaru (niezgodność towaru z umową) powołuje się na przepisy uchylonej z dniem 25 grudnia 2014 roku Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176) ( art. 51 - 52 nowej ustawy konsumenckiej).

Sprawdż:

Odwołanie konsumenta od nieuznanej reklamacji towaru - wzór
Nowa ustawa konsumencka: Dwa regulaminy sklepu internetowego – w jakim celu?

Opinia rzeczoznawcy

W celu udowodnienia, że przedsiębiorca nie miał racji odrzucajac reklamację konsument może we własnym zakresie postarać się o opinię rzeczoznawcy do spraw jakości towaru. Listę rzeczoznawców można  znależć na stronach wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej (https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595). Jest ona prowadzona na podstawie art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2001 r., nr 4, poz. 25).

Rzeczoznawcy są powołani do wydawania opinii o jakości produktów lub usług na zlecenie konsumenta, przedsiębiorcy, stałego polubownego sądu konsumenckiego, wojewódzkiego inspektora, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów ( art. 11 ust 3 ustawy). W celu uzyskania opinii rzeczoznawcy należy nawiązać z nim bezpośredni kontakt. Rzeczoznawcy nie są pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej inspekcji handlowej, tylko prowadzą własną działalność.

Jeżeli konsument będzie posiadał  pozytywną ekspertyzę towaru, wówczas składając odwołanie od reklamacji powinien zażądać od przedsiębiorcy zwrotu kosztów  dokonanej ekspertyzy. 

Pomoc  Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Konsument może o całej procedurze odwoławczej poinformować Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz poprosić go o pomoc w swojej sprawie. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w ramach swoich kompetencji występuje  do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Biuro rzecznika  znajduje się w siedzibie  Starostwa Powiatowego. Pomoc rzecznika jest dla konsumenta bezpłatna.

Można opisać całą procedurę reklamacyjną, dołączyć właściwe dokumenty np. „Zgłoszenie niezgodności towaru z umową”, „Odpowiedż na reklamację”, wniesione do przedsiębiorcy Odwołanie od reklamacji.

Spór konsumencki

W przypadku, gdy przedsiebiorca nie uznał reklamacji, a konsument nie  zgdza się z niniejszą decyzją może również    wystapić o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (SPSK). Sądy te działają przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596).

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że sprawę do SPSK może wnieść konsument, przedsiębiorca, organizacja konsumencka oraz powiatowy/miejski rzecznik konsumentów. W tym celu należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek (w zależności od rodzaju postępowania wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim/wniosek-zapis na sąd polubowny). W przypadku polubownego sądu konsumenckiego wymagana jest zgoda przedsiębiorcy i konsumenta. W razie jej braku pozostaje wniesienie powództwa do sądu rejonowego - wydział cywilny.

Ważne!

Jeżeli  podane tutaj informacje są niewystarczające

Zadaj pytanie na forum

Żródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php#faq1364

Podstawa prawna:

- art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2001 r., nr 4, poz. 25),

- art. 51 - 52 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

Stan prawny na  2 maja 2015 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: arbitraż konsument reklamacja mediacja poradnik konsumenta
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres