PORADY UŻYTKOWNIKA: aszczesniak
 
aszczesniak   |   04 lipca 2011
Kto może przebywać na rozprawie z wyłączeniem jawności?
Wyłączenie jawności nie rozciąga się na strony, obrońców oraz pełnomocników, którzy są uczestnikami rozprawy. Kto jeszcze może znajdować się na sali ?
aszczesniak   |   04 lipca 2011
Wyłączenie jawności rozprawy głównej na podstawie art. 360 k.p.k.
Jawność jest jedną z dyrektyw, która oznacza, iż proces karny ma być jawny. Postanowienia dotyczące tej materii należy rozpatrywać jako ogólne postanowienia o porządku rozprawy. Biorąc pod uwagę, iż do jawnego rozpoznania...
aszczesniak   |   30 czerwca 2011
Podmioty uprawnione do przeglądania akt sprawy
Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów ma dla stron istotne znaczenie. Bowiem jednie znajomość tej dokumentacji umożliwia prowadzenie postępowania na zasadzie kontradyktoryjności. Jest to naczelna zasada procesu karnego i...
aszczesniak   |   21 czerwca 2011
Przywrócenie terminu w postępowaniu karnym
Przywrócenie terminu do dokonania określonej czynności prawnej w postępowaniu karnym. W przypadku niedochowania terminu zawitego strona może wnosić o przywrócenie tego terminu. Powinna ona jednak wraz z wnioskiem dokonać...


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres