www.prawnik-online.eu   »   Tag: biznesplan
TAG: biznesplan
WYNIKÓW: 22
0prawnik!   |   03 września 2013
Czym jest biznesplan
Podstawowe informacje na temat biznesplanu oraz elementów, jakie powinien zawierać.
redakcja   |   01 września 2013
Biznesplan - załączniki biznesplanu
Załączniki są ważną częścią biznesplanu, ponieważ uzupełniają informacje w nim zawarte oraz przedstawiają przygotowanie przedsiębiorcy do podjęcia określonej działalności gospodarczej.
redakcja   |   01 września 2013
Biznesplan - plan finansowy firmy
Każdy prawidłowo sporządzony biznesplan powinien posiadać plan finansowy, który wskazuje podstawowe informacje na temat strony finansowej planowej działalności. Poniżej znajdą Państwo informacje jakie elementy wskazuje plan...
redakcja   |   01 września 2013
Biznesplan - plan organizacyjny firmy
Plan organizacyjny decyduje o prawidłowym funkcjonowaniu firmy.
redakcja   |   01 września 2013
Biznesplan - przykładowa analiza SWOT
Nazwa SWOT jest skrótem pierwszych liter angielskich słów: Strenghts, (mocna strona ) Weaknesses (słaba strona) Opportunities (szansa) Threats (zagrożenie). Analiza SWOT przedstawiana jest w formie tabeli, składającej się z...
redakcja   |   01 września 2013
Biznesplan - na czym polega analiza SWOT
Nazwa SWOT wywodzi się od pierwszych liter czterech angielskich słów: Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse), Threats (zagrożenia).
redakcja   |   01 września 2013
Biznesplan - plan marketingowy
Marketing (ang. market ? rynek) jest to sposób działania firmy związany z kształtowaniem się jej produktu (wyrób/usługa) na rynku. Tworzą go: produkt, cena, dystrybucja oraz promocja. Plan marketingowy przygotowuje się w...
redakcja   |   01 września 2013
Biznesplan - na czym polega analiza rynku
Słowo ?marketing ( ang. market ? rynek) oznacza całokształt działań na rynku. Rynek jest pojęciem szerokim. Najogólniej mówiąc dotyczy on wzajemnych relacji pomiędzy sprzedającymi (producenci) a kupującymi (konsumenci) w...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1