www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Umowy o pracę   »   Cechy charakterystyczne stosunku pracy.

0prawnik! 06 września 2010 Cechy charakterystyczne stosunku pracy.

Definicja stosunku pracy

„Stosunek prawny zachodzący między dwoma podmiotami, z których jeden zwany pracownikiem, obowiązany jest świadczyć osobiście i w sposób ciągły, powtarzający się, na rzecz i pod kierownictwem drugiego podmiotu, zwanego pracodawcą, pracę określonego rodzaju oraz w miejscuw czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca zatrudniać pracownika za wynagrodzeniem.” Stosunek typu zobowiązaniowego (podstawą ustroju pracy jest wymiana świadczeń między dwoma podmiotami, z których jeden jest: właścicielem środków pracy (podmiotem zatrudniającym) a pracownikiem. Elementami konstrukcyjnymi tego ustroju są dwie instytucje prawne: własność i umowa.  Pracowniczy stosunek pracy jest stosunkiem prawnym samodzielnym, występującym niezależnie od innych stosunków prawnych, natomiast spółdzielczy stosunek pracy jest niesamodzielny , pozostaje w związku ze stosunkiem członkostwa: nie może powstać przed przyjęciem danej osoby w poczet członków spółdzielni i wygasa z ustaniem członkostwa.

Cechy charakterystyczne stosunku pracy:

1. Zasada osobistego świadczenia pracy

Pracownik musi własnym wysiłkiem wykonywać pracę na rzecz pracodawcy i nie może tego obowiązku spełniać za pośrednictwem innej osoby. Świadczenie pracy ma ściśle osobisty charakter, wiąże się z nim wiele obowiązków, które nie mogą być przerzucane na inną osobę, a także uprawnień, z których może korzystać jedynie pracownik jako strona stosunku pracy (jednakże gdy przewiduje to ustawa pracownik może za zgodą pracodawcy powierzyć wykonywanie niektórych swoich obowiązków innej osobie (tzw. zastępcy) np. dopuszczalne jest przeprowadzenie w szczególnych warunkach inwentaryzacji z udziałem zastępcy wskazanego przez pracownika ponoszącego wspólną odpowiedzialność materialną za powierzone mienie. W związku z powyższym należy stwierdzić, że w prawie pracy regułą jest osobiste świadczenie pracy, w przeciwieństwa do prawa cywilnego, gdy „ wierzyciel może żądać osobistego świadczenia dłużnika tylko wtedy, gdy to wynika z treści czynności prawnej, z ustawy albo z właściwości świadczenia” (art. 356 &1 KC) Stosowanie powyższej zasady w stosunkach pracy byłoby sprzeczne z przyjętą w prawie pracy zasadą, że pracodawca może ponosić ryzyko wykonywania pracy przez pracownika, a nie przez inną osobę.

2. Zasada odpłatności pracy:

Zgodnie z powyższą zasadą oraz uregulowaniami zawartymi w KP, pracodawca obowiązany jest zatrudniać pracownika „za wynagrodzeniem”. Szerzej pojęta zasada stanowi, że pracownikowi przysługuje wynagrodzenie odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy, jej ilości i jakości (art. 13 i 78 KP). Postanowienia umowne przewidujące całkowitą nieodpłatność lub częściową odpłatność są nieważne, zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy płacowe. W razie ich braku pracownikowi przysługuje wynagrodzenie uznane za godziwe dla danego rodzaju pracy, nie niższe od minimalnego wynagrodzenia

3. Zasada podporządkowania pracownika

Zasada podporządkowania pracownika przełożonym w procesie pracy polega na obowiązku wykonywania przez pracownika poleceń przełożonego, które dotyczą pracy (art. 100§ 1 KP). To podstawowy element odróżniający stosunek pracy od innych stosunków, w ramach których świadczona jest praca ( niezależna ).

Stosunek pracy odznaczający się wymienionymi wyżej cechami jest podstawowym, typowym stosunkiem zatrudnienia, regulowanym przez prawo pracy. Nie jest dopuszczalne zastępowanie umowy o pracę umową cywilnoprawną z zachowaniem warunków wykonywania pracy określonych wyżej (art. 22 & 1² KP) . W takich wypadkach nie ma samozatrudnienia, lecz zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Tego rodzaju „pozorne samozatrudnienie” bywa wymuszone przez pracodawców wobec zatrudnionych pracowników. „Pozornie samozatrudnieni” są pracownikami ze wszystkimi konsekwencjami. 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres