www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Umowy o pracę   »   Nowy wzór umowy o pracę 2016

redaktor 21 lutego 2016 Nowy wzór umowy o pracę 2016

Od 22 lutego 2016 r. zmieni się wzór zawieranej umowy o pracę. Nowy wzór umowy o pracę stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2015 r. poz. 2005).

WZÓR

…………………………………………..…… (miejscowość i data)

 ………………………………………………. (pieczęć nagłówkowa pracodawcy)

………………………………………………. (numer REGON-EKD)

UMOWA O PRACĘ

zawarta w dniu ………………… (data zawarcia umowy) między ...…………………………………………………………… (imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy) a ………………………………………… (imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania) na ……………………………………………………………… (okres próbny, czas nieokreślony, czas określony).

1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:

1) rodzaj umówionej pracy ………………………………………………………………….......... (stanowisko, funkcja, zawód, specjalność)

2) miejsce wykonywania pracy …………………………………………………………………..........

3) wymiar czasu pracy …………………………………………………………………..........

4) wynagrodzenie ……………………………………………………………………………………… (składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia)

5) inne warunki zatrudnienia ………………………………………………………………………

6) …………………………………………………………………… (dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 151[1 ] § 1 Kodeksu pracy*)

2. Termin rozpoczęcia pracy …………………………………………………………

3. Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy …………………………………. (informacja, o której mowa w art. 29 § 1[1] Kodeksu pracy, o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie umowy o pracę na czas określony **)

…………………………………………………….. (data i podpis pracownika)

………….………..………………………………… (podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

* Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym w niepełnym wymiarze czasu pracy.

** Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu, o którym mowa w art. 25[1] § 4 pkt 1–3 Kodeksu pracy, lub w przypadku, o którym mowa w art. 25[1]  § 4 pkt 4 Kodeksu pracy.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: dokumenty kadrowe prawo 2016 prawo pracy 2016
Ocena: 2126,42
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres