www.prawnik-online.eu   »   Tag: definicja
TAG: definicja
WYNIKÓW: 271
prawnik   |   03 lutego 2012
Ekspertyza - definicja
Ekspertyza - zespół czynności badawczych wymagających specjalistycznych wiadomości, a zatem wykonywana jest przez biegłego (czyli specjalistę w danym zakresie), najczęściej na polecenie organów procesowych (policji,...
prawnik   |   03 lutego 2012
Ekwiwalent - definicja
Ekwiwalent - pojęcie prawa pracy, oznacza równoważnik pieniężny wypłacany pracownikowi w wypadkach przewidzianych przez prawo za przysługujące mu inne świadczenie (na przykład w razie niewykorzystania przysługującego...
prawnik   |   03 lutego 2012
Exequator - definicja
Exequator - akt państwa przyjmującego w którym dopuszcza ono definitywnie kierownika urzędu konsularnego państwa wysyłającego do wykonywania swych funkcji w państwie przyjmującym.
prawnik   |   03 lutego 2012
Factoring - definicja
Factoring jest zobowiązaniem, w którym pojawiają się trzy podmioty: faktor, faktorant i odbiorca towaru. Faktorant przekazuje towar (wraz z fakturą) odbiorcy towaru. Następnie faktor nabywa krótkoterminową wierzytelność...
prawnik   |   03 lutego 2012
Firma - definicja
Firma to nazwa, jaką spółka handlowa (jawna; komandytowa; sp. z o.o.; sp. akcyjna) przybiera dla prowadzenia swojej działalności. Zatem firmą jest nazwa: "Piekarnia Bogdanka spółka z o.o." o ile taka właśnie nazwa jest...
prawnik   |   02 lutego 2012
Forma czynności prawnej - definicja
Istnieje kilka rodzajów form czynności prawnych w prawie cywilnym: forma ustna, forma pisemna, oraz formy szczególne: forma pisemna z poświadczonymi podpisami, forma pisemna z datą pewną, forma aktu notarialnego. Jeżeli ustawa...
prawnik   |   02 lutego 2012
Franchising - definicja
Franchising jest to umowa obrotu gospodarczego, która prowadzi do rozszerzenia rynku, poprzez zorganizowanie swego rodzaju sieci. Organizator sieci (franchisingodawca) dysponuje sprawdzonymi metodami działania. Franchisingodawca...
prawnik   |   02 lutego 2012
Fundacja - definicja
Fundacja - osoba prawna ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki,...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres