www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Pozostałe   »   Definicje
KATEGORIA: Definicje Kanał RSS
WYNIKÓW: 272
redakcja   |   04 lipca 2012
REGON - definicja
REGON - Rejestr Gospodarki Narodowej jest informatyczną ewidencją podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terytorium RP. Rejestr prowadzony jest przez GUS. Numer REGON nadawany jest w trakcie rejestrowania...
prawnik   |   10 lutego 2012
Abandon - definicja
Abandon - pojęcie z zakresu prawa morskiego. Zgodnie z nim ubezpieczający może za zrzeczeniem się na rzecz zakładu ubezpieczeń praw do przedmiotu ubezpieczenia (abandon) żądać zapłaty pełnej sumy ubezpieczenia, jeżeli...
prawnik   |   10 lutego 2012
Adhezja - definicja
Adhezja jes to umowa przystąpieniowa, zawierana w ten sposób, że wola jednej ze stron umowy ograniczona jest do wyrażenia woli zawarcia / niezawarcia umowy (np. umowa o przewóz koleją, tramwajem).
prawnik   |   10 lutego 2012
Agent - definicja
Agent - przyjmujący zlecenie w umowie agencyjnej. Zgodnie z kodeksem cywilnym przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za...
prawnik   |   10 lutego 2012
Akcept - definicja
Akcept - zgoda na przyjęcie na siebie zobowiązania do spełnienia jakiegoś świadczenia we własnym imieniu, ale na rachunek (czyli ze skutkiem ekonomicznym) innej osoby, poświadczona przez podpis na dokumencie, charakterystyczna w...
prawnik   |   10 lutego 2012
Akcja - definicja
Akcja jest to dokument, który wydaje spółka akcyjna. Akcja może być imienna (wskazuje z imienia i nazwiska, kto może wykonywać prawa akcjonariusza) albo na okaziciela (wtedy uprawnionym z akcji jest każdorazowy jej posiadacz) i...
prawnik   |   10 lutego 2012
Akt oskarżenia - definicja
Akt oskarżenia to pismo procesowe uprawnionego oskarżyciela skierowane do sądu, żądające orzeczenia o winie i karze.
prawnik   |   09 lutego 2012
Alibi - definicja
Alibi jest to środek dowodowy (każdego rodzaju) świadczący o tym, że dana osoba nie mogła dopuścić się zarzucanego czynu.

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres