www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Pozostałe   »   Prawa autorskie
KATEGORIA: Prawa autorskie Kanał RSS
WYNIKÓW: 19
redaktor   |   20 września 2013
Jurysdykcja i prawo w umowach licencyjnych oraz w przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych
W obrocie międzynarodowym kwestia ustalenia jurysdykcji oraz prawa właściwego jest jedną z podstawowych kwestii, od której należy rozpoznawanie danej sprawy. Jurysdykcja określa, którego państwa sąd jest właściwy do...
redakcja   |   13 września 2013
Wybrane problemy odpowiedzialności za wady fizyczne programów komputerowych
W chwili obecnej nie ma przedsiębiorcy, który nie wykorzystywałby w swojej działalności programów komputerowych. Dla wielu podmiotów powstaje wręcz specjalne, dedykowane oprogramowanie dostosowane do profilu ich działalności.
redakcja   |   14 czerwca 2013
Sprostowanie w polskim prawie prasowym
Instytucja sprostowania unormowana została w Rozdziale 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Stanowi jedyną formę reakcji na publikacje prasowe.
redakcja   |   13 czerwca 2013
Cenzura w prawie polskim oraz podstawy wolności prasy i mediów w Konstytucji RP
Cenzura jako zjawisko ograniczające wolność publicznego wyrażania myśli i przekonań miała solidne umocowanie prawne w Polsce.
redakcja   |   09 lipca 2012
Umowa sprzedaży autorskich praw majątkowych do programu komputerowego
Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych przenosi na nabywcę, z chwilą przyjęcia utworu, prawo do wyłącznego korzystania z niego na określonym w umowie polu eksploatacji, chyba że postanowiono w niej inaczej. Jeżeli nie...
redaktor   |   29 kwietnia 2012
Umowa licencyjna na korzystanie  ze wzoru użytkowego
Na podstawie art. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90 poz. 631) przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze (utwór...
redaktor   |   29 kwietnia 2012
Umowa licencyjna niewyłączna - wzór z omówieniem
Na podstawie art. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631) przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze...
redakcja   |   23 kwietnia 2012
Międzynarodowy Dzień Praw Autorskich
23 kwietnia Międzynarodowym Dniem Książki i Praw Autorskich. To coroczne święto, obchodzone od 1996 roku, organizowane jest w celu promocji czytelnictwa oraz ochrony własności intelektualnej. Dlaczego tak ważna w dzisiejszych...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres