www.prawnik-online.eu   »   Tag: dłużnik
TAG: dłużnik
WYNIKÓW: 55
redaktor   |   25 lutego 2014
Dłużnik może złożyć do depozytu sądowego dług należny wierzycielowi ? kiedy?
Na podstawie art. 486 par. 1 Kodeksu cywilnego dłużnik może wystąpić do sądu z wnioskiem o o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu.
redaktor   |   10 lutego 2014
Pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia
Poniżej znajdą Państwo przykładowy wzór pozwu o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia.
redaktor   |   30 stycznia 2014
Zawiadomienie dłużnika o dokonanej cesji wierzytelności - wzór
Na podstawie art. 509 Kodeksu cywilnego wierzyciel może bez zgody dłużnika dokonać przelewu jego wierzytelności na osobę trzecią (np. firmę windykacyjną) chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie.
redaktor   |   29 stycznia 2014
Wierzyciel utracił posiadany tytuł wykonawczy - co teraz?
Tytuł egzekucyjny z nadaną mu przez sąd klauzulą wykonalności jest tytułem wykonawczym. Uprawnia wtedy wierzyciela do wszczęcia egzekucji komorniczej.
redaktor   |   25 stycznia 2014
Wniosek wierzyciela o ponowne wydanie tytułu wykonawczego - wzór
Tytuł wykonawczy sąd wydaje wierzycielowi tylko raz. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub jego kradzieży sąd na pisemny umotywowany wniosek wierzyciela może wydać go ponownie w zamian za utracony.
redakcja   |   16 stycznia 2014
Wniosek o wyjawienie majątku - wzór
Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika składa wierzyciel, gdy na skutek przeprowadzonej egzekucji nie uzyskał on zaspokojenia wierzytelności.
redaktor   |   02 października 2013
Wezwanie do zapłaty - wzór
Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 476 Kodeksu cywilnego w przypadku zalegania z płatnościami wierzyciel wysyła dłużnikowi pisemne wezwanie do zapłaty. W ten sposób chce on polubownie załatwić sprawę. Wierzycielem może...
redaktor   |   10 lipca 2013
Wniosek wierzyciela o wydanie dalszego  tytułu wykonawczego - wzór
Dłużnik posiada składniki swojego majątku w kilku miejscach w Polsce. W celu przeprowadzenia z nich egzekucji komorniczej jeden tytuł wykonawczy nie wystarczy.

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres